Meget sygdom? Sådan kan du holde virksomheden oven vandeDet er ofte i vinterperioderne, når luften bliver mere fugtig, temperaturen bliver koldere og viraene flyver fra krop til krop. Det medfører altså, at der hurtigt kan forekomme mange sygedage for de forskellige medarbejdere i en virksomhed, hvilket måske kan være en udfordrende konsekvens for virksomhedens trivsel.

Hav det i mente i målsætningerne
En måde at forholde sig til en masse sygdom i virksomheden kan være ved at inddrage i de mål og ambitioner der er i virksomheden. Det er måske ikke noget, der så let kan lade sig gøre inden for alle fag, men generelt må det forventes at sygdom kan medføre nogle forsinkelser i arbejdsopgaverne, som altså ultimativt kan forsinke selve virksomheden en smule. Derfor kan det måske være en afhjælpende faktor at inkorporere muligheden for forsinkelser i de målsætninger der må være, om det så er månedsmæssigt, kvartalsmæssigt eller årligt, at der gøres status på disse.

Find vikarer
Hvis det er sådan at disse arbejdsopgaver må løses uanset sygdom, så kan det være, der skal indføres et vikarsystem. Det kan både gøres internt i virksomheden ved ansættelse af sådanne, eller det kan gøres via vikarbureauer eksempelvis https://temp-team.dk/. Ved at samarbejde med et vikarbureau, der har en bred vifte af profiler, der hurtigt kan træde til såfremt behovet opstår, hvilket altså kan være ganske gavnligt, når det kommer til akutte sygemeldinger.

Måske er jeres struktur i virksomheden også på en måde, at der er fastansatte, der har kapacitet til at overtage sygedomsramte arbejdsopgaver. På den måde behøver I ikke de direkte vikarstillinger, der i stedet forekommer mere implicit internt i virksomheden.

Der kan være forskellige løsninger, der passer bedst til forskellige typer virksomheder, deres strukturelle opbygning, såvel som deres fag. Det vigtigste er, at du finder en fremgangsmåde, der kan hjælpe dig med at håndtere den effekt sygdom kan have på din virksomheds arbejdsgang.
ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online