Ny kultur-, idræts- og fritidspolitik skal være modig og eksperimenterendeDet er en stor dag i dag. For selvom vi i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har et lille – alt for lille – budget, så er vi stenrige på aktive interessenter. Aktive borgere i alle aldre, der tilsammen udgør hundredvis af frivillige foreninger og tusindvis af medlemmer, der arbejder frivilligt for deres interesser inden for kunst, kultur, folkeoplysning, idræt, sport og alt derimellem.

Faktisk er halvdelen af Solrød Kommunes indbyggere medlemmer af en forening, som Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget på den ene eller den anden måde arbejder sammen med. Og for.

Og læg mærke til, at jeg siger ”for”. For det er ikke vores ansvar at drive foreningerne, eller at de er velfungerende. Det klarer de helt selv, og det skal vi blande os udenom.

Men det er vores ansvar, at Solrød Kommune sikrer de rammer, der skal til, for at civilsamfundet – som foreningerne er en afgørende del af – får de mest optimale muligheder for at trives og udvikle sig.

Det er det, vi har forsøgt at ramme med udkastet til den helt nye kultur-, idræts- og fritidspolitik, som vi i dag sender i høring.

Udviklet i samarbejdet med borgerne
Vi begyndte arbejdet i efteråret, og siden har vi – i samarbejde med de hundredvis af aktive foreningsmedlemmer, der er mødt op til vores række af offentlige dialogmøder – indsamlet viden og erfaringer og ambitioner, som vi har forsøgt at koge ned til en relativt kort og præcis, ny politik.

Den favner bredt, og det er afgørende for at skabe en levende og mangfoldig kommune, hvor borgere i alle aldre og med alle interesser kan trives.

Den skal sikre, at alle borgere har lige adgang til kulturelle og sportslige aktiviteter, hvilket fremmer inklusion og samhørighed i lokalsamfundet.

Den er nødvendig for at imødekomme skiftende behov og trends inden for kultur, idræt og fritid og sikre, at kommunen fortsat er relevant og attraktiv for både borgere og besøgende.

Den understøtter sundhed og trivsel blandt borgerne ved at tilbyde et bredt udvalg af fysiske aktiviteter, rekreative muligheder og kulturelle oplevelser.

Sætter en overordnet retning
Den fungerer som en rettesnor for kommunale investeringer og ressourcer, fordi den identificerer og prioriterer områder, hvor der er behov for udvikling og støtte.

Den skal være med til at sikre, at kommunen er i trit med samfundets udvikling og behov og bidrager til en attraktiv livsstil og et godt lokalsamfund for alle borgere – både til dem, der er aktive i dag, og dem, der forhåbentligt bliver aktive i morgen.

Og så lægger den nye politik op til, at vi skal være mere modige. Mere eksperimenterende. Vi skal turde hjælpe nye ting på vej, og vi skal turde tage nogle chancer. Derfor er den nye kultur-, idræts- og fritidspolitik heller ikke et langt og udførligt Excel-ark over, hvad vi må, og hvad vi ikke må. Der er derimod plads til eksperimenter og fortolkning – men med udkastet, som vi i dag fremlægger, sætter vi en overordnet retning.

Nu glæder jeg mig til at høre, hvad der kommer af input i høringsperioden, og derefter glæder jeg mig til at være med til at få det ud at leve. Tak til alle, der har bidraget!

Morten Scheelsbeck
Byrådsmedlem og formand for Kultur-,
Idræts- og Fritidsudvalget
Det Konservative FolkepartiANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online