Mere grøn varme på vej mod Havdrup: Byrådet sikrer plads til nyt fjernvarmeværkFor at sikre, at alle borgere i Havdrup får mulighed for at koble sig op på fjernvarme, vil Solrød Fjernvarme bygge et nyt fjernvarmeværk. Der er nemlig ikke varme nok i systemet i dag til, at det kan lade sig gøre. Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme afholder et kombineret informations- og dialogmøde den 19. december 2022 i Havdrup Idrætscenter.
Nu er der udsigt til endnu mere bæredygtig, grøn fjernvarme til havdrupborgene.

Byrådet har nemlig besluttet at reservere et areal langs Tykmosevej i Havdrup, hvor der på sigt kan etableres et helt nyt fjernvarmeværk. Det nye anlæg er en nødvendighed for, at alle borgere i Havdrup i fremtiden kan få fjernvarme, og varmen fra værket skal komme fra lokal, bæredygtig biomasse fra halm eller flis. Samtidig har byrådet også valgt at sætte gang i det nødvendige planarbejde, der kan gøre etableringen af det nye fjernvarmeværk muligt.

Det er dog indtil nu kun selve arealet, byrådet har taget stilling til. Projektet i sig selv tager byrådet først stilling til senere, når Solrød Fjernvarme er nået længere hen i processen og også har modtaget input fra borgerne i Havdrup.

”Vi har aldrig før stået i en situation, hvor efterspørgslen på fjernvarme har været så høj. Ruslands invasion af Ukraine og den efterfølgende energiusikkerhed har sat verden i en helt ny situation, hvor udbredelse af grøn varmeforsyning som fx fjernvarme er et de midler, der skal hjælpe os ud af afhængigheden af Putins gas,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget og fortsætter:

”I sommer indgik byrådet en partnerskabsaftale med Solrød Fjernvarme, som skal sikre, at vi fra kommunens side gør, hvad vi kan, for at bane vejen for hurtigere fjernvarme til de borgere, der ønsker det. Nu skal der handling bag ordene.”

Nyt værk skal sikre fjernvarme til alle i Havdrup
Det er Solrød Fjernvarme, der har søgt Solrød Kommune om at kunne bruge et areal ved Tykmosevej, der i dag anvendes til landbrug, som hjemsted for et nyt fjernvarmeværk. Det er ifølge fjernvarmeselskabet ikke muligt at udvide de nuværende anlæg i et omfang, så alle havdrupborgere i fremtiden kan tilbydes fjernvarme. Derfor er det nødvendigt at etablere et helt nyt fjernvarmeværk, hvis alle borgere i Havdrup skal have mulighed for at benytte sig af fjernvarme.

Arealet, som nu er reserveret til et nyt fjernvarmeværk, er ifølge fjernvarmeselskabet det meste optimale sted at bygge et nyt fjernvarmeværk. Det ligger nemlig tæt på de allerede eksisterende hovedledningsnet i Havdrup, og der er også gode trafikale forbindelser til arealet, fordi de ligger lige ud til Tykmosevej. Den kommende trafik til og fra værket vil derfor genere borgerne mindst muligt.

Før det nye fjernvarmeværk kan bygges, skal der også vedtages en ny lokalplan og et kommuneplantillæg. Solrød Fjernvarme forventer på den baggrund at kunne begynde på etableringen af værket om ca. 1,5 år.

Informations- og dialogmøde
Solrød Kommune afholder i samarbejde med Solrød Fjernvarme et kombineret informations- og dialogmøde den 19. december kl. 19-20.30 i Havdrup Idrætscenter. Her kan borgerne bl.a. komme med forslag og ideer til det kommende kommuneplantillæg, der skal gøre det muligt at etablere fjernvarmeværket. Læs mere om mødet på www.solrod.dk 

Fakta
Et enigt byråd vedtog på byrådsmødet den 30. november 2022 at stille et areal grænsende op til Tykmosevej i Havdrup til rådighed for Solrød Fjernvarme, så der på sigt kan bygges et nyt fjernvarmeanlæg. Arealet udgår som følge af den beslutning af helhedsplanen for Havdrup.

Arealet er i dag forpagtet til landbrug, og Solrød Kommune skal derfor opsige forpagtningsaftalen, så arealet i stedet kan huse et nyt fjernvarmeanlæg.

Det kommende fjernvarmeanlæg er nødvendigt for at kunne udbygge fjernvarmen til hele Havdrup. Solrød Fjernvarme vurderer, at det kommende fjernvarmeanlæg kommer til at have en størrelse på ca. 2.500 m2. Varmeværket forventes at være i brug ca. 5-6.000 timer primært i vinterhalvåret, når de eksisterende grønne varmekilder ikke slår til. 


Kilde: Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online