Energibesparelser på vejbelysningen iværksatEnergibesparelser på vejbelysningen er nu iværksat efter aftale med Byrådet

Efter aftale med Byrådet, er den eksisterende natslukning af kommunens vejbelysning nu udvidet fremadrettet.
Efter aftale med Byrådet, er den eksisterende natslukning af kommunens vejbelysning nu udvidet fremadrettet.

80% af kommunens vej- og stibelysning har fået udvidet natslukningen, idet de øvrige 20% som hidtil fortsat ikke er slukket på de overordnede veje.

Dette betyder at der på hverdagsaftner vil være natslukket mellem kl. 00.00-05.00 og i weekenden mellem kl. 02.30-06.00.

Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online