Idræt i skolen tre gange ugentligt: Elever på Havdrup Skole skal undersøge effekten af højintenst idrætskonceptI 10 uger har eleverne i 8. klasse på Havdrup Skole et skoleskema, hvor idræt optræder tre gange om ugen. De er nemlig en del af et projekt, der skal undersøge effekten af et idrætskoncept, der har fokus på højintense idrætsaktiviteter tre gange om ugen.
Tre timers idræt på skoleskemaet i løbet af en uge. Det er realiteten for 8. årgang på Havdrup Skole i en periode på 10 uger, hvor de afprøver idrætskonceptet Fit First. Fit First er et undervisningsforløb med højintense idrætsaktiviteter udviklet af 20 forskellige idrætter. Konceptet er udviklet af Syddansk Universitet, Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund og er omhyggeligt udviklet ud fra den nyeste viden om betydningen af fysisk aktivitet for børns sundhed, fysiske form, trivsel og læring.

Udover at eleverne går fra at have idræt en gang om ugen til tre gange, har idrætstimerne også et fokus på at skabe en inkluderende og motiverende bevægelseskultur i skolerne med sjove og alsidige aktiviteter med høj intensitet. Der er 20 forskellige idrætter, som undervisningen kan tage udgangspunkt i, og årgangen har allerede udforsket kickboxing, badminton, volleyball, styrketræning og fodbold.

Janne Juhl Prip er idrætslærer i 8. klasserne på skolen, og det er hende, der har taget initiativ til at deltage i projektet, og hun glæder sig til at høre elevernes egne oplevelser med at have idræt på denne måde.

”Eleverne har lige skulle vænne sig til at have idræt tre gange om ugen, men det gør en forskel i stedet for at have det en gang om ugen. Jeg synes, at eleverne er godt med, og jeg glæder mig til at se, hvad eleverne selv komme til at føle, når vi går tilbage til idræt en gang om ugen, og om de kan mærke en forskel på, hvordan det var at have det tre gange om ugen,” siger Janne Juhl Prip.

Emma Glatter og Josefine Weber går i 8.x på Havdrup Skole, og de synes indtil videre, at konceptet har været spændende.

”Det er fedt, at vi når at prøve en helt masse forskellige aktiviteter på de 10 uger, hvor vi har det, i stedet for, at det bare er en enkelt idræt, vi prøver af. Der er aktiviteter til en hver, også kan man jo se, hvad man bedst kan lide. Der er også meget fællesskab i aktiviteterne, og det er fedt, at det ikke bare er øvelser, hvor vi er to og to sammen, men hele klassen er sammen om det,” siger Emma Glatter, mens hendes klassekammerat supplerer:

”Det er meget dejligt, at vi har idræt på nogle forskellige tidspunkter i løbet af ugen, så vi ikke sidder stille hele dagen, men at vi også kommer hen og får en times bevægelse. Og vi bliver også lidt mere friske af det. Jeg kunne godt forestille mig at have idræt to gange om ugen fremover, for det er virkelig rart at få rørt sig lidt,” siger Josefine Weber.

Formålet med undervisningsforløbet er at undersøge, hvilke sundhedsmæssige effekter undervisningen har, om undervisningen motiverer eleverne, og hvorvidt lærerne kan mærke en effekt af 10 ugers Fit First undervisning tre gange om ugen.

For at kunne måle effekten af undervisningsforløbet, bliver eleverne testet af konsulenter fra Syddansk Universitet både før og efter det 10 uger lange forløb. Eleverne får målt deres blodtryk, vægt, fedtprocent og muskelmasse, de skal gennemgå en balancetest, udføre stående længdespring og gennemføre en yo-yo-test.

I alt 16 skoler med over 75 klasser fordelt i hele Danmark deltager i projektet.

Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online