Invitation til dialogmøde i forbindelse med boligudbygning på Cordozasvinget

20. oktober 2022Solrød Kommune inviterer til dialogmøde om boligudbygning på Cordozasvinget.

Byrådet godkendte 31. august 2022 projektudviklingsaftale for den kommunale ejendom Cordozasvinget 12.

Den 12. oktober 2022 godkendte byrådet volumenstudie for grunden samt igangsætning af ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

I forbindelse med processen ønsker Solrød Kommune at invitere interesserede borgere og virksomheder til et dialogmøde, inden udabejdelse af lokalplan og kommuneplantilæg. På mødet vil projektet og planprocessen blive præsenteret og det vil være muligt at komme med spørgsmål og bemærkninger.

Du inviteres derfor til dialogmøde tirsdag den 8. november 2022 kl. 17.00-18.30 i kantinen på Solrød Rådhus, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.

Tilmelding
Af hensyn til planlægningen skal tilmelding ske via mail til teknisk@solrod.dk senest den 3. november 2022. Ved tilmelding bedes du oplyse antal deltagere. I emnefeltet skrives ”Tilmelding dialogmøde Cordozasvinget”.

Kort om sagen

Byrådet har vedtaget, at den kommunale ejendom Cordozasvinget 12 skal indgå i en projektudviklingsaftale med en privat projektudvikler, som ønsker at omdanne området omkring Cordozasvinget til boligområde. I den forbindelse skal der også udarbejdes et nyt plangrundlag, da projektet ikke kan indeholdes i den nuværende lokalplan og kommuneplanramme.

Den gældende kommuneplanramme tillader opførelse af boliger i op til 5 etager, herunder 2 etager mod øst og med en bebyggelsesprocent på maksimalt 50.

På mødet den 12. oktober 2022 vedtog Byrådet, at området skal kunne bebygges med op til 55 % samt op til 3 etager mod øst. Dette kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Den eksisterende lokalplan udlægger området til erhverv. En ny lokalplan skal derfor udarbejdes for at sikre muligheden for opførelse af boliger.

Det har været et ønske fra Byrådet, at borgere og foreninger får mulighed for at komme med spørgsmål og bemærkninger inden den videre proces.

Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online