Dialogmøde - udbud af grund til padelcenter

14. oktober 2022Solrød Kommune inviterer til dialogmøde i forbindelse med ny ny lokalplan og udbud af grund til padelcenter.

Natur-, klima- og planudvalget godkendte på deres møde den 15. august 2022, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, som skal sikre muligheden for at opføre et padelcenter på den gamle grusbane ved Solrød Idrætscenter.

Den 12. oktober 2022 godkendte Byrådet proces for etablering af hal til padelcenter, herunder at grunden skal udbydes i et sædvanligt udbud.

Inden et forslag til lokalplan skal behandles i Natur-, klima- og planudvalget og udbudsvilkårene fastsættes, ønsker Solrød Kommune at inddrage borgere og foreninger for at få input til plan og udbudsmateriale.

Du inviteres derfor til dialogmøde mandag den 31. oktober 2022 kl. 17.00-18.30 i Hjerterummet i Solrød Idrætscenter, Tingsryds Allé 27, 2680 Solrød Strand.

Tilmelding
Ad hensyn til planlægningen skal tilmelding ske via mail til teknisk@solrod.dk senest den 27. oktober 2022. Ved tilmelding bedes du oplyse antal deltagere.

Kort om sagen
Byrådet har vedtaget, at den gamle grusbane mellem Litorinaparken og Solrød Tennisklubs baner skal udbydes, så der kan opføres en hal med padelcenter. For at muliggøre opførelsen af et sådan byggeri skal der vedtages en ny lokalplan.

Byrådet har også vedtaget, at grunden skal udbydes ved sædvanligt udbud.

Lokalplanen forventes at tage udgangspunkt i det forslag til lokalplan 406.3 Solrød Idrætscenter og Børnenes Idrætshus, som blev forelagt Natur-, klima- og planudvalget (daværende Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) den 6. september 2021. I forslaget var indarbejdet en mulighed for opførelse af hal på det pågældende område. Muligheden blev taget ud af den endelige lokalplan i forbindelse med Byrådets behandling den 20. december 2021.

Det har været et ønske fra Byrådet, at borgere og foreninger får mulighed for at at komme med input, inden lokalplanforslaget og udbudet bliver fastlagt.

Kontakt
Teknik og Miljø
teknisk@solrod.dk
Telefon: 56182335

Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online