Solrød Bibliotek og kulturhus og Solrød Kommune er blevet demensvenner


Solrød Bibliotek og Kulturhus er blevet demensven og har med succes afholdt et demensvenligt litteraturforløb. Samtidig er Solrød Kommune også blevet demensvenpartner kommune, og vil arbejde endnu mere for at informere om, hvordan man bedst muligt hjælper mennesker med demens i hverdagen.
En demensdiagnose er lig med store forandringer i ens liv, og selv dagligdags ting som fx at gå på biblioteket kan være uoverskuelige. Men nu har Solrød Bibliotek og Kulturhus gjort det lidt lettere for borgere med demens at turde tage skridtet og gå på biblioteket – stedet er nemlig blevet certificeret demensven.

Medarbejderne har nemlig gennemgået et forløb, der gør dem bedre i stand til at hjælpe borgere med demens. Det betyder, at medarbejderne bl.a. har fokus på at bevare øjenkontakt, tale roligt og tydeligt og være tålmodige.

Succes med demensvenligt samtaleprojekt
Samtidig har Solrød Bibliotek og Kulturhus i samarbejde med kommunens demensteam også med stor succes afholdt et pilotprojekt, der var særligt målrettede borgere med let eller moderat demens. Projektet hedder ´Husker du´, og går kort fortalt ud på at skabe et trygt og rart rum, hvor borgere med demens kan være en del af en god samtale. Det er sket via en samtale café, hvor en medarbejder fra biblioteket ved hjælp af fx en kort tekst, et filmklip, en sangtekst eller en helt særlig temakasse med rekvisitter har startet en samtale op mellem deltagerne. 

Den særlige temakasse er sammensat specielt til formålet af scenograf Luise Midtgaard med fokus på sanselighed. De nøje udvalgte rekvisitter har fungeret som et slags ”lejerbål”, hvor alle deltagernes opmærksomhed har været rettet mod det samme, og det viste sig under projektet, at rekvisitterne var et af de vigtigste elementer til at starte samtalen op og skabe en følelse af fællesskab.

Konklusionen er, at projektet med de små overskuelige og trygge samtalegrupper har været en stor succes.

En af deltagerne fortæller fx, at hun nyder at få læst højt, så længe hun ikke bliver bedt om at huske, hvad teksten handler om. Hun nyder litteraturoplevelsen i øjeblikket. Og det er netop, hvad projektet går ud på, fortæller Liv Clausen, der er litteraturformidler og en af de to ansatte på Solrød Bibliotek og Kulturhus, der har stået for projektet.

”Det handler om, at vi har en æstetisk oplevelse i nuet. Det er ikke demenssygdommen, der er i fokus, det er selve oplevelsen,” siger Liv Clausen.

Solrød Bibliotek og Kulturhus samarbejder om projektet med Køge og Holbæk kommuner, og det er håbet, at projektet kan spredes ud til endnu flere kommuner. Solrødmedarbejderne skal til efteråret afholde et webinar for bibliotekskolleger rundt omkring i landet med henblik på at inspirere andre biblioteker til at give sig i kast med demensvenlige samtale caféer.

Solrød er blevet demensvenpartner kommune
Udover at Solrød Bibliotek er blevet demensvenligt, så er Solrød Kommune også som en del af kommunens demensstrategi blevet demensvenpartner kommune. Det betyder bl.a., at kommunens demensteam vil skabe mere fokus på det at være demensven og på at udbrede kendskabet til demens. Første skridt er at få uddannet såkaldte demensinstruktører, som kan hjælpe både private borgere og også foreninger og butikker mv. til at blive demensvenner. 

Instruktørerne vil både se på, hvordan organisationen Solrød Kommune kan blive mere demensvenlig og samtidig vil kommunens demensteam også arbejde for at gøre lokalsamfundet mere demensvenligt bl.a. ved at opsøge fx erhvervs- og foreningslivet.

”Det er vigtigt, at lokalsamfund og kommune tilkendegiver, at vi har nogle borgere, der har en demenssygdom, som skal behandles med lidt ekstra tålmodig og et andet fokus. Så vil de stadig være i stand til at gøre mange af de vante dagligdagsting,” siger Eva Thun, der er demenskonsulent i Solrød Kommune.

Alle kan blive uddannet demensven
Til oktober afholder Solrød Kommunes demensteam i samarbejde med Alzheimerforeningen et demensinstruktørkursus. Her bliver man uddannet i at gøre andre mennesker til demensvenner. 

Det er også allerede nu muligt at blive demensven ved at gå ind på www.demensven.dk.

At være demensven betyder, at man tilkendegiver, at man gerne vil hjælpe et menneske med demens, hvis det skulle blive nødvendigt, og man møder en person med demens fx på gaden, i butikker osv.

Hvis man er interesseret i at blive demensven instruktør, kan man sende en mail til demensteam@solrod.dk  eller kontakte demensteamet på tlf. nr. 56182441.

Fakta: Sådan er du demensvenlig
Nedenstående huskeregler kan hjælpe dig til at være mere demensvenlig, når du møder et menneske med demens:

  • Smil og være imødekommende
  • Vær rolig i dit kropssprog
  • Bevar øjenkontakten
  • Tal roligt og tydeligt
  • Brug korte sætninger
  • Stil kun ét spørgsmål ad gangen
  • Vær forstående og tålmodig
  • Tag ikke vrede og kritik personligt
 
Solrød Kommune

ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online