Sæt det blå sygesikringskort på pakkelisten ved rejse i EUDe fleste danskere nærmer sig nu sommerferien, og for mange kan det betyde rejse til et land i Europa. Styrelsen for Patientsikkerhed minder om, at det er en god ide at pakke det blå EU-sygesikringskort og holde sig orienteret om, hvordan man er dækket på sin ferie.

Styrelsen for Patientsikkerhed råder danskerne til at huske at have deres blå sygesikringskort på sig, når de tager på ferie i Europa. Det gælder også smutturen over grænsen en enkelt dag.

"Det blå sygesikringskort er endnu ikke digitalt, og derfor skal man huske at have et gyldigt, fysisk kort på sig, så man kan vise det, hvis man får behov for nødvendig behandling på sin ferie," siger Anne Maj Fromholt, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det blå sygesikringskort giver i alle EU/EØS-lande, Schweiz og Storbritannien ret til at få dækket udgifter til nødvendig behandling under ens ferie, når man henvender sig ved sygehuse, klinikker og hos sundhedspersoner, der har en aftale med landets offentlige sygesikring. Det er op til en sundhedsperson i det pågældende land at vurdere, om man har behov for behandling, som ikke kan vente til, at man er hjemme i Danmark.

Forskelligt fra land til land
Landenes offentlige sygesikringer er indrettet forskelligt. I flere lande er der hel eller delvis egenbetaling i sundhedsvæsenet. Med det blå sygesikringskort har man adgang til behandling på de vilkår og til den pris, der gælder for borgere, der er offentligt sygesikret i det land, man rejser i.

Man skal derfor være opmærksom på, at man ikke kan få dækket udgifter til privat behandling eller hjemtransport i tilfælde af sygdom eller død. Vil man minimere risikoen for udgifter, skal man derfor tegne en privat rejseforsikring til at dække udgifter i tilfælde, hvor det blå kort ikke dækker.

Udlæg til behandling
Normalt skal man ikke lægge penge ud for behandling, hvis man viser det blå sygesikringskort et sted, der har en aftale med landets offentlige sygesikring. Hvis man har glemt kortet eller af en anden grund selv har betalt eller har fået en regning, kan man få refunderet den del, der ikke er egenbetaling.

Det gør man ved at søge om refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed efter EU’s regler om sundhedssikring eller hos sin region efter de danske tilskudsregler. Det er derfor vigtigt, at man husker at gemme kvitteringen for ens udlæg.

”Har man haft udlæg til behandling, skal man være opmærksom på, at der kan gå lang tid før, at man kan få refunderet pengene. Det skyldes, at vi venter på svar fra myndighederne i det land, som behandlingen er foretaget i, som skal afgøre om behandlingen i det land er offentligt dækket, eller om der er tale om egenbetaling”, siger Anne Maj Fromholt, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.Styrelsen for PatientsikkerhedFlere artikler

Lokalplan for Solrød Strandvej øst for Solrød Center med tilhørende kommuneplantillæg

Af Jan Færch, byrådsmedlem og gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i Solrød Kommune

Nye tal: Mange flere medlemmer i idrætsforeningerne i Solrød Kommune

Af Morten Scheelsbeck, formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i Solrød Kommune

Der er sagt og skrevet meget om padeltennis de seneste uger…

Af Morten Scheelsbeck, formand for byrådets kultur-, idræts- og fritidsudvalg, Det Konservative Folkeparti, Solrød Kommune

Solrød Kommunes nye kultur- og fritidspolitik er nu undervejs

Af Morten Scheelsbeck (K), byrådsmedlem og formand for byrådets kultur-, idræts- og fritidsudvalg

Halvdelen af lejlighederne i Green Hills er udlejet

Halvdelen af fyrtårnsprojektet Green Hills i Solrød er udlejet: "Vi har aldrig oplevet så stor interesse"

Uglegårdskolen får 4.800 kr. fra skolemælkslegatet til at stable kopper

Pressemeddelelse fra Mejeriernes Skolemælksordning den 1. december 2022

12. dec. kl. 19-21: Debat og foredrag om at leve bæredygtigt

LOF inviterer til foredrag i Solrød og at leve bæredygtigt med Jesper Dalgaard Pøhler


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online