Udbud - Areal til restaurant/café ved Strandens HusTil det spændende projekt Strandens Hus udbyder Solrød Kommune et ca. 550 m2 stort areal.
Vindende tilbudsgiver skal opføre en restaurant/café med tilhørende iskiosk. Der er mulighed for at opføre terrasse med udsigt over havet.

De fremhævede punkter i udbuddet:
  • Arealet udlejes for en periode på 30 år
  • Restaurant/Café og iskiosk skal fremstå i samme materialer og udtryk som foreningshuset, så bygningerne fremstår som én enhed
  • Der vil være mulighed for udeservering øst for bygningen på terrassen og vest for bygningen på forpladsen 
Herunder finder du udbudsvilkår med tilhørende bilag, herunder grundlejekontrakt, der beskriver rammerne for udbuddet og efterfølgende kontrakt


Spørgsmål/Svar til udbuddet:
Er der en fast fordeling af m2 over de to etager?

Udbudsmaterialet lægger ikke op en fast fordeling af m2. Det vigtigste er, at bygningen bliver opført i overensstemmelse med lokalplan nr.  316.5 og at bygningen fremstår i ens farve- og materialevalg med foreningshuset.

Hvem er ansvarlig for det daglige vedligehold etc. af den sammenhængende terrasse imellem de to bygninger?

Solrød Kommune og Lejer af arealet er hver i sær ansvarlige for drift og vedligehold af den del af terrassen, der hører til den enkeltes bygning, dvs. at Lejer selv er ansvarlig for drift og vedligehold af terrassen på det areal, som hører til grundlejekontrakten (svarende til den del af terrassen, Lejer selv har opført).

Hvor meget af terrassen tæller med i etagebebyggelseskvadratmeter?

Hvis terrassen bliver godkendt af Kystdirektoratet til at være øst for kystbeskyttelseslinjen, så tæller terrassens m2 ikke med i det samlede areal.
Hvis terrassen må lægges vest for kystbeskyttelseslinjen (dvs. inde i det udlejede areal), tæller terrassens areal med i det samlede antal m2.

I forbindelse med de årlige 10 arrangementer, må terrassen anvendes som ”rygeterrasse” efter kl. 22.00?

Der må ikke være støj på terrassen efter kl. 22 og dermed skal dørene til restauranten være lukkede. Dog kan det ikke forhindres, at deltagere går til og fra festen.

Er de 30 år, kontrakten lægger op til, til forhandling?

Da arealet, der udlejes, ikke har egen matrikel gælder udstykningslovens § 16, stk. 1, hvorefter der ikke må stiftes brugsret over et areal for et længere tidsrum end 30 år, da arealet udgør en del af en samlet fast ejendom.

Ud fra ovenstående er det politisk bestemt, at kontrakten udbydes med 30 års uopsigelighed fra kommunens side.

Dvs. at kontrakten ophører efter 30 år uden yderligere varsel, med mindre der forinden er indgået aftale om forlængelse, jf. grundlejekontraktens afsnit 3.8.

Solrød Kommune
ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online