Spisested ved Strandens Hus kan være på vej

Nyt fra Byrådet

Nyt udbud snart klarForeningsdelen af projekt Strandens Hus er i gang med at blive opført. Det baner vejen for, at et flertal i byrådet nu igen afprøver muligheden for et spisested ved Strandens Hus med et nyt udbud.
I april blev det første spadestik til det længe ventede, indbydende foreningshus Strandens Hus taget, og nu har et flertal i byrådet banet vejen for, at den anden halvdel af projektet også kan skydes i gang.

Det har nemlig hele tiden været byrådets ønske, at projekt Strandens Hus både skal bestå af et kommunalt foreningshus og et privat spisested. Et flertal i byrådet har derfor valgt igen af afprøve muligheden for et spisested ved Strandens Hus med et nyt udbudsmaterialet til udleje af en såkaldt sokkelgrund, hvor der skal opføres en restaurant/café med tilhørende iskiosk.

Muligheden for at opføre et privat spisested har tidligere været sendt i udbud henover sommeren 2020, men på det tidspunkt kom der ingen bud. Solrød Kommune har derfor rettet henvendelse til flere interessenter for at spørge ind til de manglende bud. Forklaringerne gik bl.a. på situationen i forbindelse med coronapandemien, usikkerhed omkring muligheden for at forlænge lejeaftalen og mulighed for mere fleksibilitet i forhold til arrangementer på spisestedet.

Der er derfor lavet få ændringer i udbuddet i forhold til det tidligere materiale for at imødekomme nogle af de efterspurgte behov. Det betyder bl.a., at det fastsatte antal arrangementer, hvor der holdes åbent til kl. 02, ikke længere skal meldes inden april måned, men kan meldes løbende. Det samlede antal dage, hvor der kan holdes åbent til kl. 02, er stadig 10 om året. Udbuddet offentliggøres i perioden fra den 1. juli til den 1. november 2022. Allerede nu har Solrød Kommune fået henvendelser fra interessenter, der gerne vil have udbudsmaterialet, og planen er, at startskuddet til projektet kan lyde i starten af 2023.

”Udgangspunktet for Strandens Hus har hele tiden været, at projektet ikke kun skal være for idrætsudøvere, men for alle borgere. Vores strand er et af de mest fantastiske steder i vores kommune, og det er ikke kun en bestemt gruppe borgere, der skal have mulighed for at nyde det dejlige område. Derfor er det rigtig godt, at vi nu kan komme videre med projektet, og jeg håber, der kommer nogle interessante bud. Men jeg vil gerne understrege, at det er meget vigtigt for byrådet, at der bliver taget hensyn til naboerne i området. Byrådets beslutning læner sig derfor også op af de tidligere byrådsbeslutninger, så det er meget lidt, der er ændret i det nye udbud,” siger borgmester Emil Blücher. 

De mest væsentlige punkter i udbudsmaterialet er bl.a.:

Sokkelgrunden udlejes for en periode på 30 år, som er det maksimale antal år, kommunen kan udleje en grund.

Restaurant/café og iskiosk skal være i materialer og farver som foreningshuset, så bygningerne fremstår som én enhed.
Restaurantens terrasse skal bygges sammen med foreningshusets terrasse, og der må ikke lukkes af for offentlig færdsel.

Fakta
Et flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Havdruplisten og Venstre har godkendt et nyt udbudsmateriale for en restaurant/café med tilhørende iskiosk til projekt Strandens Hus. Det er sket med henblik på, at materialet sendes i udbud fra den 1. juli til den 1. november 2022.

Vores Solrød og Dansk Folkeparti stemte blankt. Afstemningsdetaljerne kan findes på www.solrod.dk under referatet af byrådsmødet.

Strandens Hus består af en kommunal del med en bebyggelse til foreninger mv., saunaer, offentlige toiletter, parkering både inde på selve området og langs med Østre Strandvej og grønne områder samt en privat del, som består af en selvstændig bygning med en restaurant/café med tilhørende iskiosk.

Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online