Første skridt til ny helhedsplan for Havdrup

Nyt fra byrådet

En vision for Havdrup, som bygger på byens nuværende styrker, særlige karakteristika og den kultur, identitet og ånd, der kendetegner i Havdrup i dag. Det er, hvad et helt nyt opgaveudvalg skal arbejde med for at kunne præsentere et bud på en helhedsplan for Havdrup til byrådet i 2023.
Hvad skal der ske med boligudviklingen i Havdrup, og hvor skal et eventuelt kommende friplejehjem placeres? Hvilke ord beskriver Havdrups identitet – og skal identiteten fastholdes, udvikles eller begge dele? Det er nogle af de spørgsmål, et helt nyt opgaveudvalg skal arbejde med og på bedste vis besvare.

Et enigt byråd har nemlig besluttet at nedsætte et såkaldt paragraf 17, stk. 4-opgaveudvalg, der skal komme med et forslag til en helhedsplan for Havdrup, som bl.a. skal indeholde en vision for byens udvikling, kultur og identitet. 

”Som by har Havdrup det hele – en god skole og gode dagtilbud, egen station, grønne vidder og gode indkøbsmuligheder. Men vi mangler en samlet vision for, hvordan byen kan og skal udvikle sig.  Derfor ønsker byrådet en vision for Havdrup By, som bygger på de nuværende styrker, særlige karakteristika og den kultur, identitet og ånd, som kendetegner Havdrup i dag,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

Helhedsplanen skal have et både kort og langsigtet udviklingsperspektiv for den fysiske planlægning af Havdrup og skal indeholde konkrete anbefalinger, der kan overføres til kommuneplanen, der er den overordnede plan, som sætter rammerne for hele kommunens fysiske udvikling.

Som en del af arbejdet med helhedsplanen er der også lagt op til en bred borgerinddragelse, og opgaveudvalget kan fx vælge at inddrage både borgere, erhvervsliv, developere og andre relevante interessenter.

”Helhedsplanen bliver kun relevant, hvis den hviler på Havdrupborgernes holdninger, idéer og visioner. Derfor er det også super vigtigt med en grundig borgerinddragelse, så vi sikrer, at helhedsplanen bliver borgernes plan,” siger Kim Sunesen, som glæder sig meget til at dykke ned i resultatet af udvalgets arbejde, der efter planen skal præsenteres for byrådet i form af et forslag til en helhedsplan inden udgangen af 3. kvartal 2023. 

Medlemmer af udvalget

Opgaveudvalget skal bestå af tre medlemmer fra byrådet og en formand, som ikke er medlem af byrådet, samt maksimalt fem andre medlemmer fx fra det lokale erhvervs- eller foreningsliv. Byrådet har valgt Bo Christiansen, der er medlem af Havdruplisten, som formand for udvalget og Lene Stevnhoved, Ina Lindemark og Jonas Ring Madsen fra byrådet som medlemmer af opgaveudvalget.   

De resterende medlemmer af udvalget udpeges af byrådet i august/september efter anbefaling fra de fire medlemmer, der allerede er udpeget til udvalget.

Fakta
På baggrund af konstitueringsaftalen efter kommunalvalget i 2021 mellem Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Havdruplisten har et enigt byråd på byrådsmødet den 22. juni 2022 valgt at nedsætte et opgaveudvalg, der skal arbejde med en helhedsplan for Havdrup. Opgaveudvalget er et såkaldt paragraf 17, stk. 4-udvalg, som er et midlertidigt udvalg, som byrådet i henhold til Lov om kommunernes styrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg.

Der forventes en udgift på ca. 70.000 kr. til diæter, vederlag og mødeforplejning samt 200.000 kr. til afholdelse af borgermøder og ekstern konsulentbistand mv. Samtidig er det forventningen, at der skal bruges ca. 1,5 årsværk i administrationen til betjening af udvalget.

Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online