Ny økonomiaftale lægger pres på Solrød Kommune: Planlagte byggeprojekter i 2023 må udskydes

13. juni 2022

Kommunerne skal ifølge KL’s økonomiaftale med regeringen bruge færre penge på byggeri i 2023. Det betyder, at ikke alle planlagte byggeprojekter i Solrød Kommune kan gennemføres.
Det lokale budget er nøje afstemt med indtægter og udgifter, men alligevel er der planlagte byggeprojekter i Solrød Kommune, som ikke kan gennemføres i nær fremtid. Sådan lyder konklusionen, efter at KL og regeringen har indgået en økonomiaftale, hvor der er skåret i anlægsrammen til de kommunale byggerier. 

”Det betyder kort sagt, at selvom vi har penge i kassen, så kan vi ikke bruge dem. Det svarer til, at man har penge i banken, men at ens hævekort rammer max, og man derfor ikke må bruge af pengene. Samtidig med at anlægsrammen er blevet mindre, så er priserne generelt også steget, siden budgettet blev vedtaget. Det betyder alt i alt, at byrådet kommer til at tage stilling til nødvendigheden af en række planlagte anlægsprojekter,” forklarer borgmester Emil Blücher og fortsætter:

”Det er naturligvis langt fra alle projekter, vi må udskyde eller aflyse. Vores daginstitutioner, skoler og ældrepleje er blandt de områder, der har meget høj prioritet for byrådet. Her kan der være nogle ”need to-projekter” som fx udvidelsen af Plejecenter Christians Have og flere dagtilbudspladser, som skal gennemføres, for at vi kan overholde plejeboliggarantien og pasningsgarantien. Samtidig er det også vigtigt at understrege, at anlægsrammen ikke hænger sammen med servicerammen. Det betyder, at besparelserne på byggeområdet ikke hænger sammen med service som fx hjemmepleje og normeringer på dagtilbudsområdet. Vi har altså ikke fået færre penge til service, og selvom vi ser ind i en fremtid, hvor udgifterne til det specialiserede børne- og ungeområde stiger, så er der ikke lagt op til serviceforringelser.”

Endnu ved Solrød og landets andre kommuner ikke præcis, hvor stor en anlægsramme de enkelte kommuner får tildelt. Et foreløbigt skøn lyder dog på, at Solrød Kommunes anlægsramme lander på 70-75 mio. kr. Det er en hel del under de ca. 128 mio. kr., der pt. ligger i budgettet til anlægsprojekter i 2023. 

Kilde: Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online