Arbejder på strandenForstærkning af klitterne.
Nu går vi sammen med entreprenørfirmaet Zøllner i gang med første del af arbejdet med at sikre Solrød Kommunes kyststrækning. Vi starter i område A, som er området mellem Strandvejen og kysten fra Trylleskoven/Karlstrup Mosebæk i nord til Ventegodtsvej i syd. 

Hovedelementerne i kystsikringen er en forstærkning af klitterne, en sluse ved Solrød Bæk og såkaldte fløjdiger ved Karlstrup Mosebæk og Fuglesangsvej. 

Det første, vi går i gang med, er arbejdet med at forstærke klitterne, så de får en højde og bredde, der gør, at de kan beskytte området mod oversvømmelser. Vi har valgt den metode, som er mest skånsom for miljøet, og som samtidig gør, at vi kan beholde strandens naturlige udseende med klitter, som kommer til at falde naturligt ind i miljøet.

Du kan læse mere om, hvad der skal ske her

www.solrodklit.dk kan du finde et planchekort, som viser, hvor der skal påfyldes sand ved hver enkelt vej.

Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online