Kære byråd: Friplejehjem sikrer selvbestemmelse og bedre velfærd for de ældre

Af Jakob Scharff, branchedirektør i DI
H.C. Andersens Blvd., 1553 København V


Forligspartierne i Solrød Kommune aftalte i budgetaftalen for 2022 at undersøge muligheden for at opføre et friplejehjem. Senest har byrådet besluttet, at afgørelsen skal falde senest i år 2023 på baggrund af en nærmere undersøgelse.

Det er glædeligt, at forligspartierne er åbne over for mulighederne for et samarbejde med private aktører på området. En DI-analyse viser, at der i takt med den demografiske udvikling de kommende år kan være behov for op mod 5.000 yderligere plejeboliger i 2030. Set i det lys er det helt oplagt, at kommunerne ser mod friplejeboligerne som en del af løsningen på det stigende behov for større kapacitet i ældreplejen.

De seneste ti år er antallet af borgere, der vælger friplejeboliger, mere end tredoblet. Det er et klart udtryk for, at borgerne ønsker mere selvbestemmelse i deres ældretilværelse, og at friplejehjemmene fungerer som attraktivt alternativ til de kommunale tilbud.

Mange tror, at friplejehjem er en dyr fornøjelse for kommunerne – det er dog ikke tilfældet. Det er alene leverandøren af friplejehjemmet, som afholder omkostningerne i forbindelse med opstart og etablering.

Friplejeleverandøren står derfor selv med finansieringsansvaret modsat anlæggelsen af et traditionelt kommunalt plejecenter, hvor kommunen ville stå med ansvaret og anlægsudgifterne samt evt. uforudsete udgifter. Taksterne skal samtidig svare til kommunens eget omkostningsniveau, så kommunen hverken betaler mere eller mindre pr. beboer i kommunale kontra private plejeboliger.

Dermed kan Solrød Kommune, foruden at styrke borgernes selvbestemmelse, spare et betydeligt millionbeløb på ikke selv at skulle finansiere opførelsen af plejehjemmet – penge, der fx kunne gå til renovering af skoler eller forbedre den kommunale velfærd på anden vis. Et friplejehjem vil samtidig skabe unikke muligheder for erfaringsudveksling mellem det offentlige og det private – til gavn for både plejehjemsbeboere, medarbejdere og den overordnede kvalitetsudvikling.Flere artikler

Flygtningecenter i Solrød

Vi kan mere, også for flygtninge!!

Ny idrætshal på vej ved Solrød Idrætscenter

Der har meget længe været et berettiget ønske fra Solrød Kommunes mange idrætsforeninger om at få bygget en ny og moderne idrætshal. Kapaciteten er voldsomt presset, og idrætsorganisationerne har været inddraget i en omfattende proces, der skulle kortlægge, hvordan en ny hal skulle se ud.

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

VoresSolrød - Seniorpolitik

Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.

Ældrepleje i topform

Omsorgen skal være drivende i vores ældrepleje. Antallet af ældre stiger i de kommende år og vi skal være forberedt på det større plejebehov i kommunen. Alle skal opleve at blive mødt med respekt og værdighed. For Socialdemokratiet er ældrepleje en mærkesag. Ingen skal efterlades med en følelse af at være til besvær.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online