I år modtager 500 økonomisk trængte familier Konfirmationshjælp fra organisationen Dansk Folkehjælp

2. maj 2022



En helt ny undersøgelse, som Dansk Folkehjælp har lavet blandt 225 af ansøgerne, tegner et tydeligt billede: De seneste måneders prisstigninger rammer Danmarks fattigste ekstra hårdt. 99% kan mærke på husholdningsbudgettet, at priserne på dagligvarer og forbrugsvarer er steget. 76% fortæller, at de får ondt i maven over at skulle bruge penge på deres barns forestående konfirmationsfest.

En spegepølse, en liter benzin eller det varme vand i hanen koster det samme uanset hvilket indkomstniveau, man befinder sig på som borger. Det betyder, at Danmarks fattigste borgere bliver ramt markant hårdere af de prisstigninger, der i løbet af de seneste måneder har sat tydeligt præg på det danske samfund.

Det understreges af en helt ny undersøgelse, som Dansk Folkehjælp har lavet blandt 225 ansøgere til årets Konfirmationshjælp. Her svarer 99%, at de kan mærke på husholdningsbudgettet, at priserne på dagligvarer og forbrugsvarer er steget – og hele 90% kan mærke dette i høj grad.

Konfirmationsudgifter giver ondt i maven
76% af ansøgerne fortæller, at de får ondt i maven over at skulle bruge penge på en konfirmationsfest, og prisstigningerne vil få konsekvenser for 95% af de konfirmationer, som familierne skal afholde – heraf 39% i høj grad og 46% i nogen grad.

I praksis betyder det blandt andet, at færre kan inviteres med, og at både festen i sig selv og gaverne til konfirmanderne bliver mindre end håbet. Nogle få må helt aflyse festen, mens andre springer Blå Mandag over.

De sociale konsekvenser af fattigdommen
Dansk Folkehjælp lancerede Konfirmationshjælp i 2016 for at give flere fattige børn i Danmark mulighed for en mindeværdig konfirmation. I år består Konfirmationshjælp af et tilskud på 2.000 kr. i form af et gavekort til 500 fattige, enlige forsørgere i Danmark med konfirmationsparate børn.

Klaus Nørlem, generalsekretær for Dansk Folkehjælp, udtaler:

”De voldsomme prisstigninger bevæger sig ubarmhjertigt gennem Danmark, og vores nye undersøgelse understreger, hvor alvorligt de borgere, der i forvejen er dårligst stillede, bliver ramt. Det er en trist omstændighed, og undersøgelsen tydeliggør endnu engang, hvilke afsavn de fattige borgere må lide. Det handler nemlig aldrig kun om penge, men i endnu højere grad om de sociale konsekvenser af fattigdommen. Om børnene, der ikke får de samme fester, gaver og nye sæt konfirmationstøj, som alle de andre i klassen – og om forældrene, der føler smerten ved ikke at slå til. Heldigvis har vi mulighed for at hjælpe 500 af de hårdest stillede familier, så de alligevel får en god og festlig konfirmation.”

Læs mere om Dansk Folkehjælps Konfirmationshjælp her: https://www.folkehjaelp.dk/frivilligt-socialt-arbejde/konfirmationshjaelp/

Dansk Folkehjælp



ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrev



solrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online