Stor tak til afgående formand

28. april 2022

Liselotte Frederiksen trækker sig tilbage efter 6 pr i Jersie Strands Grundejerforenings bestyrelse

Tusind tak til Liselotte Frederiksen for en enorme indsats som formand for Jersie Strands Grundejerforening.

For 5½ år siden sagde Liselotte JA til at blive formand for en forening, som trængte til en kærlig hånd ? og den har Liselotte i den grad formået at give på en altid venlige og imødekommende facon.

Liselotte har gennem årene kæmpet for vores grundejerforening, med en målsætning om at løse problemerne, om kommunikation med medlemmerne og parathed til at lytte til alle, der har henvendt sig? og har bl.a. sikret at lokalplaner m.v. altid er nøje vurderet og korrigeret, så de har været til områdets bedste.

Liselotte afleverer en velfungerende Grundejerforening, som har tilfredse medlemmer, gode relationer til alle samarbejdspartnere, et netværk af kontaktpersoner, en oplysende hjemmeside, et tilbud til medlemmerne om vagtservice og meget andet.

Herudover har Liselotte stået i spidsen for JSG-Fonden, og har sikret bl.a. etablering af en legeplads ved Jersie Station, et Fugletårn, en legeplads og kæmpe-træfigurer ved Jersie Strandpark.

På JSG?s vegne ønskes Liselotte god vind fremover. bestyrelsen vil bestræbe sig på at køre foreningen videre i din ånd.

Bestyrelse og SuppleanterANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online