Pressemeddelelse Havdrup Brugsforening

28. april 2022

Havdrup Brugsforening afholdt mandag den 25. april den årlige generalforsamling.

Som altid var der mødt mange medlemmer op, for at høre formandens beretning, Uddelerens beretning om forretningens drift og ikke mindst for den hyggelige stemning og gode mad.Formand, Tonny Lauridsen, kunne berette om et år hvor Corona stadig havde sat spor, men også om et år hvor det havde været muligt at genoptage nogen af de aktiviteter Brugsforeningen er kendt for. Han fortalte om ”Demokratiets dag” hvor alle lister og partier op til kommunalvalget var inviteret til at diskutere politik, med medlemmer og kunder. Han kom også ind på den årlige ”Stop madspild” aktion, hvor bestyrelsen pakker og deler den mad ud, som ikke kan sælges på grund af julelukningen. Den får familier og enkeltpersoner glæde af i stedet, uddelingen sker i samarbejde med Havdrup Kirke og Solrød Integrationsgruppe.

Da der ikke var modkandidater til de bestyrelsesmedlemmer der var på valg, er der ingen forandringer i bestyrelsen, som består af: Jette Romny, Hanne Falkbøll, Eva Kristjansson, Kim Lykke Sommer, Jacob Dahlin, John Mogensen og Tonny Lauridsen. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.Uddeler, Thomas Eggebrecht, fortalte om driften af butikken, som også har haft et godt år, hvor kunder og medlemmer har bakket op om butikken. Han fortalte også om de nye tiltag der er taget i butikken, bl.a. om muligheden for at købe vin online, på https://superbrugsenhavdrup.dk, det er der taget rigtig godt imod og kunderne kommer langvejs fra.

Han kunne også, til forsamlingens glæde, fortælle at der i år kommer høstfest og gourmet aften, noget der har været lukket ned i de sidst 2 år.

Thomas gennemgik regnskabet som udviste et fint overskud, som skal gemmes til at modstå svære tider og til udvikling af butikken

Fra forsamlingen var der mange roser til butikken og dens personale, lidt gode råd til fremtiden kom der også.

Havdrup Brugsforening har 4922 medlemmer og nogen af dem kommer så langt væk fra som, Svendborg, Grindsted, Fanø, Præstø og Gullabo i Sverige.

Havdrup Brugsforening 
ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online