Nu bliver Cementvej forskønnet

14. april 2022Der er allerede plantet 32 træer, og til efteråret vil der blive sået blomstereng på strækningen.
Der er nu sat gang i forskønnelsen af Cementvej på strækningen mellem Solrød Strandvej og Trylleskov Alle. Det er kommunens entreprenør på vej- og parkområdet, Forstas, der står for projektet, som blev aftalt i 2018, da Forstas overtog driften af kommunens grønne områder.

Der er foreløbig plantet 32 træer på sydsiden af strækningen, og i den forbindelse bliver der også fjernet eksisterende buske og enkelte ældre træer, som ikke har haft kvaliteten til at arbejde videre med.

Til september bliver der sået blomstereng på nordsiden af strækningen, hvor det eksisterende græstæppe brydes op, så de flerårige blomster kan få plads og mulighed for at finde indpas. I foråret 2023 bliver græsrabatterne langs Cementvej suppleret af farverig blomstereng.

Kilde: Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online