Trods corona: Idrætsforeninger i Solrød Kommune går frem i 2021

7. april 2022

Idrætsforeningerne under DIF og DGI i Solrød Kommune går frem med 699 medlemmer i kalenderåret 2021. Også på landsplan går foreningerne frem i medlemstal, men der er stadig lang vej til niveauet før pandemien.

Corona-restriktionerne for idræts- og foreningslivet varede længere og var mere omfattende i 2021 end i 2020. Alligevel viser 2021-medlemstallene for Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI en fremgang på 12.101 medlemmer. Dermed har idrætsforeninger under DIF og DGI nu 2.228.776 medlemmer tilsammen.

Også i Solrød Kommune er det lykkes at komme igennem corona-året med en fremgang på 699 medlemmer, så der nu er 9.615 medlemmer i kommunens 36 idrætsforeninger under DIF og DGI.Morten Scheelsbeck, formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i Solrød Kommune er begejstret over medlemsvæksten.

"Det er en skøn nyhed og nogle dejligt positive tal. Vi er selvfølgelig meget glade for, at vi er gået så flot og markant frem. Men jeg er heller ikke helt vildt overrasket, for vi har i Solrød Kommune hele vejen igennem oplevet, at vores foreninger har været virkeligt gode til at omstille sig under corona-pandemien.

De har være innovative og eksempelvis hurtigt indrettet sig sådan, at når indendørs idræt blev umuligt, så flyttede de idrætten udenfor på alt fra parkeringspladser til grønne arealer. Det har betydet, at aktiviteten i alt fra badminton til kampsport i overraskende grad har kunnet fortsætte. Jeg er og har været meget imponeret. Det er jo resultatet af de to seneste års målrettede og innovative indsatser, vi sort på hvidt ser med disse nye tal."

Glæde over udviklingen
Efter en årrække med fremgang og historiske 2,3 millioner medlemmer i 2019, mistede DIF og DGI knap 90.000 medlemmer på landsplan i corona-året 2020. Nu er lidt af det tabte hentet ind igen, og den opadgående medlemskurve glæder DIF, som sender kredit til de frivillige.
”Først og fremmest glæder vi os over, at frafald er vendt til fremgang trods endnu et år med corona. Der er stadig tabt terræn at genvinde i forhold til 2019-tallene, men vi er på rette vej. Her må vi igen sende en stor tak til de mange frivillige, som har gjort en stor forskel og et fantastisk arbejde ude i landets foreninger i et svært år for idrætten”, siger DIF-formand Hans Natorp.

Den holdning deler DGI, og endnu flere medlemmer skal bydes indenfor i fremtiden.
”Corona har i den grad spændt ben for fællesskabet i idrætsforeningerne. Det er derfor dejligt, at medlemstallene igen går den rigtige vej som her i Solrød Kommune. Jo flere medlemmer i idrætsforeningerne, jo bedre er det for folkesundheden. Nu skal vi arbejde målrettet for, at vi får alle med igen og endnu flere med”, siger Bruno L. Hansen, der er formand i DGI Midt- og Vestsjælland.

DIF og DGI kvitterer samtidig for, at kommunerne har understøttet foreningslivet økonomisk og ydet andre former for hjælp.

Visionsarbejdet fortsætter
Siden 2015 har DIF og DGI arbejdet sammen om Bevæg dig for livet-visionen med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Formålet er at gøre Danmark til verdens mest aktive nation, og i den forbindelse er der

udviklet en lang række tilpassede idrætstilbud til foreninger og indgået samarbejder med 25 såkaldte visionskommuner, så endnu flere danskere bliver fysisk aktive. Samarbejdet med kommuner, idrætsforeninger og andre partnere fortsætter, og med udsigten til at corona bliver en mindre faktor i de kommende år, forventer DIF og DGI en stigning i fremtidens medlemstal.

Fakta om medlemstal
Det samlede medlemstal for DGI og DIF på 2.228.776 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2021 og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.

Du kan dykke dybere ned i tallene for de to organisationer på henholdsvis www.dif.dk/medlemstal og www.dgi.dk/medlemstal

Om Bevæg dig for livet
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. En ambitiøs vision, som DGI og DIF arbejder for at indfri med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. Bevæg dig for livet er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie og har på nuværende tidspunkt indgået forpligtende aftaler med 25 såkaldte visionskommuner. Udover kampagner, som skal give danskerne et ’kærligt puf’, tilbyder Bevæg dig for livet rådgivning og anbefalinger, events som Royal Run og en længere række tilpassede koncepter inden for diverse idræts- og motionsaktiviteter.
ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online