Ny idrætshal på vej ved Solrød Idrætscenter

Der har meget længe været et berettiget ønske fra Solrød Kommunes mange idrætsforeninger om at få bygget en ny og moderne idrætshal. Kapaciteten er voldsomt presset, og idrætsorganisationerne har været inddraget i en omfattende proces, der skulle kortlægge, hvordan en ny hal skulle se ud.

Oprindeligt havde byrådet kun afsat 22 millioner kroner til projektet, men efter første runde med tilbud fra forskellige entreprenører stod det klart for os, at det var for lidt, og at man simpelthen ikke kan få en ordentlig vare til den pris. Desværre.

 

Derfor besluttede vi på et møde i Kultur,- Idræts- og Fritidsudvalget i februar at afsætte yderligere 13 millioner kroner til projektet. Det gjorde vi ud fra den holdning, at når vi nu langt om længe skal indfri ønsket om en ny hal, så skal vi også gøre det ordentligt, og vi skal have bygget noget, der imødekommer brugerne ønsker, og som er en solid og langtidsgoldbar løsning. Vi vil ikke arbejde videre med en discountløsning, som vi alligevel risikerer at skulle bruge tilsvarende ekstra midler til løbende at udbedre. Vi skal gøre det ordentligt. 

Egentlig er det et luksusproblem, at vi overhovedet er kommet i kapacitetsproblemer i vores nuværende idrætscenter, for det betyder, at vi har så mange – særligt børn og unge – aktive i kommunen, at der lige nu ikke er plads til dem. Og hvis der er noget, vi gerne vil støtte, så er det, at vores aktive børn og unge får de fornødne rammer til at bevæge sig og være sammen med andre. Det er sundt for både krop og sjæl – og fællesskabet.

 

På byrådsmødet den 28. februar var der heldigvis bred opbakning til at arbejde videre med de nu udvidede rammer med de fornødne midler. Fra konservativ side er vi selvfølgelig ærgerlige over, at det ikke var alle partier, der bakkede op om beslutningen om at afsætte de nødvendige midler, så vi kan få den idrætshal, som idrætten og de mange aktive og frivillige fortjener. Men vi har dog et solidt flertal, og jeg vil gerne kvittere for den brede opbakning, så vi nu kan komme videre.


Af Morten Scheelsbeck, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti og formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Solrød Kommune


Flere artikler

Flygtningecenter i Solrød

Vi kan mere, også for flygtninge!!

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

VoresSolrød - Seniorpolitik

Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.

Ældrepleje i topform

Omsorgen skal være drivende i vores ældrepleje. Antallet af ældre stiger i de kommende år og vi skal være forberedt på det større plejebehov i kommunen. Alle skal opleve at blive mødt med respekt og værdighed. For Socialdemokratiet er ældrepleje en mærkesag. Ingen skal efterlades med en følelse af at være til besvær.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online