Naturstyrelsen udskifter hegn på Staunings Ø

Udskiftningen sker for at passe på ynglende fugle.

Naturstyrelsen har fornyet hegnet på Staunings Ø i syd. Det er for at tydeliggøre, at man ikke må færdes syd for fredningshegnet i tiden fra 1. april til 15. juli. 

Det skyldes at Staunings Ø er et vildtreservat (og Natura 2000 område og landskabsfredet og beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3). Formålet med beskyttelsen er at give dagrastende fugle og ynglefugle et fristed. Perioden er fastlagt i Vildtreservatbestemmelserne.


Beskyttelsen er ikke ny. Der var også et gammelt, forfaldent, hegn, og det er det, Naturstyrelsen har fornyet. Der var og er også oplysningsskilte, men alligevel har der været megen færdsel i beskyttelsesperioden – endda med løs hund, som er noget af det værste for fuglene. 

Naturstyrelsen håber nu, at området får fred i beskyttelsesperioden. Man kan læse her om vildtreservatet: https://mst.dk/media/129540/oelsemagle_231015.pdf

Henvendelser om Staunings Ø kan ske til Naturstyrelsen Midtsjælland msj@nst.dk eller på 72543288.

Kilde: Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online