Nu spørger byrådet dig: Hvad synes du om at bo i Solrød Kommune?

Tirsdag den 18. januar 2022 modtager alle solrødder over 18 år en borgertilfredshedsundersøgelse i e-Boks, hvor borgerne kan komme med både ris og ros til kommunen.

Hvor tilfreds er du med affaldsordningen, hvad er du mest glad for ved at bo i Solrød Kommune, og hvilke områder skulle byrådet prioritere højest, hvis du kunne bestemme?

Det er tre af spørgsmålene i den borgertilfredshedsundersøgelse, som Solrød Kommune tirsdag den 18. januar 2022 har sendt ud med digital post til alle solrødder over 18 år.  

I alt modtager ca. 18.000 solrødborgere borgertilfredshedsundersøgelsen, som skal være med til at give byrådet et indblik i borgernes holdninger, så byrådet kan få et godt grundlag at udvikle kommunen på og træffe beslutninger ud fra. Undersøgelsens spørgsmål er godkendt af det tidligere byråd på byrådsmødet i november 2021 og handler fx både om ældre- og børneområdet og teknik- og miljøområdet. 


”Traditionen med en borgertilfredshedsundersøgelse er rigtig god. Vi er et nyt byråd fyldt med ønsker og tanker om, hvordan vi kan gøre Solrød Kommune endnu bedre, og selvfølgelig skal vi også høre borgerne om, hvad de tænker. Netop borgerinddragelse er noget, det nye byråd går meget op i, og vi håber, at rigtig mange borgere vil give sig tid til at svare på spørgsmålene i undersøgelse. Vi har både brug for ris og ros for at få så retvisende et billede som muligt, og vi håber, at borgerne vil svare på alle spørgsmålene – også på de områder, hvor man måske ikke selv har så meget erfaring,” siger borgmester Emil Blücher.

Fakta

  • Byrådet har siden 2002 med års mellemrum udsendt en spørgeskemaundersøgelse om den generelle tilfredshed blandt borgerne.
  • Undersøgelsen skal hjælpe det nye byråd til at blive klædt bedre på til byrådsarbejdet.
  • Både ris og ros er velkomment, og byrådet håber, at borgerne vil svare på alle spørgsmål – også på de områder, hvor man ikke selv har personlige erfaringer.
  • Borgertilfredshedsundersøgelsen bliver foretaget af konsulentfirmaet Rambøll Management Consulting, og borgernes besvarelser bliver behandles fortroligt og vises kun i anonymiseret form.
  • Solrød Kommune kan ikke tilgå de oplysninger, borgerne giver i deres besvarelse.
  • Resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen bliver efter planen præsenteret for det nye byråd i første halvår af 2022.
Kilde: Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online