Invester i børn og unge

15. november 2021

Børne- skole- og ungeområdet har brug Barnets Stemme i byrådet.

Min vej ind i kampen om kommunalvalget startede, da jeg gentagne gange var vidne til mere eller mindre åbenlyse forringelser på børne- og skoleområdet. Som andre engagerede forældre oplevede jeg ingen respektfuld dialog. I visse tilfælde oplevede jeg decideret nedladenhed fra parter i det siddende byråd. Det tjener intet formål at udskamme. Derfor er det troen på, at forandring i det politiske miljø i Solrød er mulig, som afgør, at jeg stiller op til kommunalvalget 2021.

Ét af mine fokusområder er folkeskolen.


FOKUS PÅ AT FORBEDRE RAMMERNE OG DIALOGEN

Grundlaget for vores liv og værdier lægges, mens vi er børn. Dagtilbud og skole spiller en vigtig rolle. Jeg mener, at folkeskolen skal være forældrenes første lokale valg.

Det skal være op til den enkelte familie at vælge, hvilken skole og hvilket værdigrundlag, som skal præge deres hverdag. Men det skal ikke være rammerne og manglende kvalitet der gør, at folkeskolen fravælges. Kvaliteten i folkeskolen skal højnes ved at inddrage fagfolk i udfordringer som:

- Hvordan skaber vi gode undervisningsmiljøer?
- Hvordan skaber vi en god skoledag, der passer til børnenes udviklings- og alderstrin?

Den tillidsfulde post som formand for området skal rumme kendskab til skolerne og deres styrker og udfordringer - herunder rammerne for lærernes arbejde.

Kommunen er medansvarlig for at skabe et godt arbejdsmiljø, der kan tiltrække og fastholde lærere.

STIGENDE PRES PÅ FOLKESKOLEN

Med stigende børnetal i Solrød er skolerne under pres. Antal børn i klasserne i Solrød er steget med 7,5% fra 2010 til 2021 og stiger fortsat.

Det betyder pres på kvadratmeter og forringet indeklima. Dertil kamp om ressourcerne og svære vilkår for inklusion.

Vores dygtige lærere i Solrød underviser MANGE timer - ca. 27-28 timer pr uge. Det slider. De kommende besparelser betyder færre timer med 2-lærer-ordning, der ellers er tilgang for både elever og lærere.

Det kræver rettidig omhu at styrke folkeskolen i Solrød. Derfor vil jeg arbejde for:

En lavere klassekvotient, og at midlerne og antallet af “specialklasser” følger det stigende børnetal. Helt grundlæggende er der behov for, at skolerne prioriteres højere i budgettet i takt med, at udfordringerne og befolkningstallet stiger.

FOKUS PÅ FRIHED OG LIVSMOD

En afbureaukratisering af skolerne vil frigøre ressourcer til kerneopgaven. Skolerne skal i højere grad lede og drive sig selv, mens kommunen står tilrådighed som sparringspartner. Kommunens rolle skal i højere grad være at stille spørgsmål end at komme med svar. Skolerne skal have plads til at forholde sig frit til brug af test og læreplaner. Vi bør overveje, hvad den massive brug af tests gør ved børnene i de år af deres liv, hvor de skal øve sig og opøve mod på livet.

Vi bør gribe chancerne for at være med i forsøgsordninger som “frikommuner” o.l. og i lytten til lærerne lade os inspirere af andre kommuners erfaringer på skoleområdet.

STEM - OG STEM FOR BØRNENE I SOLRØD

Jeg stiller op som engageret ildsjæl med faglige kompetencer. Med indflydelse kommer ansvar for udvikling. Jeg er klar til at yde alt, hvad jeg kan, hvis eller når vælgerne giver mig og VoresSolrød deres tillid i form af kryds på liste H i morgen.

Sammen med et nyt flertal i byrådet vil jeg være med til at investere i børn og unge - det er simpelthen for dyrt at lade være både økonomisk og menneskeligt.

Godt valg til dig, mig og Solrød.

Venlig hilsen
Lil Lyrstrand, kandidat for VoresSolrød Cand. mag. pædagogik


Flere artikler

Et lille mål - et stort hjerte

24-01-2022
Håndbolddanmark samler ind i samarbejde med A.P. Møller Fonden.

Dronning Margrethe - 50 år på tronen

24-01-2022
Den 14. januar 2022 er det 50 år siden, at Frederik 9. gik bort, og Dronning Margrethe efterfulgte sin far på tronen. Gennem hele sin regeringsperiode har dronningen repræsenteret Danmark udadtil og været et samlingspunkt indadtil.

Barselscafé: Babymotorik

24-01-2022
Babymotorik for forældre og baby. Babymotorik er motoriske lege med bevægelser, der styrker kroppens muskler, led, balance og koordinationsevne.

Har du problemer med at logge på hjemmesiden?

24-01-2022
Der kan pt. være problemer med at logge ind på bibliotekets hjemmeside, hvis du benytter en ældre iPad eller iPhone.

TEATERKONCERT 2022

24-01-2022
Uanset, om du går på Solrød Gymnasium eller ej, så vær klar til billetkøb her på deres hjemmeside! I uge 3 starter billetsalget til vores legendariske TEATERKONCERT.

Er du klar til morgensang igen?

20-01-2022
Sangglade borgere inviteres til fælles morgensang. Alle kan være med! Sangglæde, godt humør og lysten til at synge sammen er de eneste forudsætninger.

Vi søger frivillige til livestream

20-01-2022
Solrød Bibliotek og Kulturhus søger frivillige til at afvikle livestreamede naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet.

Lette bøger for voksne via eReolen

20-01-2022
En ny side på eReolen til dig, der ikke er en stærk læser eller er ved at lære dansk.

Skal man neje? - et kærligt portræt af Danmarks dronning

20-01-2022
I Skal man neje? gives ordet til nogle af de mennesker, som har haft dronning Margrethe inde på livet.

F for Får-dag

17-01-2022
Kom til workshop og lav din egen karakter fra F for Får universet. Målgruppe: 4-12 år.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online