VoresSolrød - Seniorpolitik

Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

Sundhed for 65+borgere – Politik og pleje skal afspejle borgernes ønsker

Ældreplejen skal afspejle, at vi både lever og er friske længere. Vi skal inddrage ny viden og ny teknologi, der kan lette de ældres hverdag - meget gerne i eget hjem. Målet er højere livskvalitet og frigørelse af kommunens ressourcer til de mere plejekrævende borgere.

VoresSolrød - liste H - går ind for borgerinddragelse, og det betyder at seniorer naturligvis skal med på råd. Udgangspunkt for plejen skal være den enkelte borgers ønsker og behov, som i videst muligt imødekommes. Systemer og bureaukrati kommer i anden række.


Orla Bakdal og Lil Lyrstrand - Kandidater til KV21, VoresSolrød

Tilgængelig information og tryghed i plejen

Vi lever i et informationssamfund, men ikke alle er lige stærke i den digitaliserede verden. Derfor må vi sikre, at al information fra det offentlige formuleres forståeligt for alle. Information om seniorers rettigheder og tilbud skal gøres tilgængelig - selvfølgelig digitalt, men også i papirform på rådhuset og biblioteket.

Hjemmeplejen skal organiseres, så det i videst mulige omfang bliver "kendte" ansigter, der kommer hjem til vore seniorer. Det kræver, at vi får gjort det attraktivt at arbejde i hjemmeplejen, så vi får flere fastansatte og dermed får reduceret anvendelsen af vikarer.

Plads til at blive senior i Solrød

Langt de fleste ældre medborgere ønsker at blive i egen bolig længst muligt - et ønske kommunen bør understøtte. Men ikke alle boliger er egnede til aldersgruppen. I Solrød har vi et stor underskud af seniorboliger. Vi skal i de kommende år sikre, at der bygges markant flere leje- og eje- seniorboliger i vores dejlige landsbyer og på strandsiden.

Vi har meget at takke de ældre for. Og det bør vi gøre ved at tilbyde en værdig ældrepleje.


Orla Bakdal

Kandidat for VoresSolrød 

ved kommunalvalget 2021


Flere artikler

Flygtningecenter i Solrød

Vi kan mere, også for flygtninge!!

Ny idrætshal på vej ved Solrød Idrætscenter

Der har meget længe været et berettiget ønske fra Solrød Kommunes mange idrætsforeninger om at få bygget en ny og moderne idrætshal. Kapaciteten er voldsomt presset, og idrætsorganisationerne har været inddraget i en omfattende proces, der skulle kortlægge, hvordan en ny hal skulle se ud.

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.

Ældrepleje i topform

Omsorgen skal være drivende i vores ældrepleje. Antallet af ældre stiger i de kommende år og vi skal være forberedt på det større plejebehov i kommunen. Alle skal opleve at blive mødt med respekt og værdighed. For Socialdemokratiet er ældrepleje en mærkesag. Ingen skal efterlades med en følelse af at være til besvær.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online