Skole og SFO skal løftes


Skolefritidsordningen skal have bedre normeringer og skolernes økonomi skal sikres.

Eleverne har forudsætningerne og lærerne er veluddannede og dygtige. Derfor går det godt for vores elever og folkeskoler i Solrød. Økonomien er presset, og det kan give negative konsekvenser. På kort sigt bliver antallet af elever i klasserne øget og på længere sigt kan det påvirke kvaliteten af undervisningen. Det skal eleverne i Solrøds folkeskoler ikke være tjent med.

Skolefritidsordningen skal styrkes, så der kan skabes bedre normeringer og dermed bedre indhold i efterskoletiden for de børn og unge som benytter sig af ordningen.

Vi har i dag en god folkeskole med et højt fagligt niveau, men vi skal videre; folkeskolen og skolefritidsordningen skal prioriteres. Alle vores børn og unge i vores lille kommune skal have lige gode muligheder for at udfolde sig.

Folkeskolen og skolefritidsordningen har mange opgaver. En af dem er at skabe dannelse hos eleverne.
Vores vedtagne dannelsesstrategi skal børn og unge rustes til et liv som ansvarlige, demokratiske samfundsborgere med et globalt udsyn og bevidsthed om fællesskab.

Alle de vigtige opgaver som ligger i folkeskolen og skolefritidsordningen løses bedst med ordentlige økonomiske rammer.

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Kandidat til det kommende byrådFlere artikler

Flygtningecenter i Solrød

Vi kan mere, også for flygtninge!!

Ny idrætshal på vej ved Solrød Idrætscenter

Der har meget længe været et berettiget ønske fra Solrød Kommunes mange idrætsforeninger om at få bygget en ny og moderne idrætshal. Kapaciteten er voldsomt presset, og idrætsorganisationerne har været inddraget i en omfattende proces, der skulle kortlægge, hvordan en ny hal skulle se ud.

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

VoresSolrød - Seniorpolitik

Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online