DERFOR DELTAGER SF SOLRØD IKKE I LIBERAL ALLIANCES VÆLGERMØDE

28. oktober 2021

PRESSEMEDDELSELSE 26. OKTOBER 2021

DERFOR DELTAGER SF SOLRØD IKKE I LIBERAL ALLIANCES VÆLGERMØDE OM BORGERNES HUS
Liberal Alliance (LA) har indbudt til et vælgermøde d. 2. november 2021 med temaet – ”Skal Borgernes Hus bygges?”

Bestyrelsen i SF Solrød har drøftet invitationen og det korte svar på LA´s spørgsmål er, at ”dette skal undersøges yderligere”, således det nye byråd i 3. kvartal 2022 med baggrund i de i høringsfasen indkomne ideer og høringssvar fra borgere og medarbejdere, de konkrete forslag til størrelsen på et eventuelt nyt ”Borgernes Hus”, pris m.v. kan indgå i beslutningen.

SF har indtil nu i hele forløbet sagt ja til processen med at få undersøgt muligheden for at opføre et Borgernes Hus ved rådhuset/stationspladsen. Bygningen vil for eksempel kunne indeholde en biograf, klublokaler og koncertfaciliteter og dermed bidrage til at udvikle kulturtilbud i Solrød Kommune. Der er flere muligheder i den nuværende rådhusbygning, som for eksempel kunne ombygges til mindre boliger, som en del af en infrastrukturplan om at sikre mindre boliger tæt på indkøbsmuligheder og transport i Solrød.

Da politik for os handler om at indgå kompromisser og skabe aftaler, så vi får mest mulig indflydelse på, at vores velfærdssamfund udvikler sig og bliver stærkere, er vi spændte på, hvad det nye byråd beslutter i 3. kvartal 2022.

Hvis den samlede undersøgelse viser, at et Borgernes Hus vil give os mulighed for dels at få flere mindre, almene boliger, og dels skabe muligheder for flere kulturtilbud til vores borgere – så vil vi næste år pragmatisk og positivt vurdere sagen.

SF Solrød arbejder generelt for flere almene boliger med kort afstand til offentlig transport og indkøb, ligesom vi arbejder for mere kultur, fordi kultur er identitetsskabende og medvirkende til at sikre Solrød Kommune som en selvstændig kommune på længere sigt.

SF Solrød har i øvrigt den opfattelse, at processen i forhold til Borgernes Hus har været god, blandt andet med større grad af inddragelse af borgerne end ved øvrige projekter i kommunen. Derfor ønsker vi, at det aktive medborgerskab, ekspertviden og ansvarlig økonomi skal medvirke til, at det nye byråd i 3. kvartal 2022 kan træffe den mest optimale løsning til glæde for borgerne og – ikke mindst – for at vi som arbejdsgivere kan sikre vores medarbejdere optimale faciliteter og et godt arbejdsmiljø for at bevare Solrød Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

SF Solrød har hermed udtrykt vores holdninger til Borgernes Hus, og finder derfor ikke anledning til at deltage i vælgermøde den 2. november 2021.

Som nævnt ovenfor afventer SF Solrød det samlede resultat af undersøgelserne, før vi træffer endelig beslutning, om der skal byges et nyt Borgernes Hus ved rådhuset/stationspladsen – herunder budget og formål med huset. Vi ønsker at tage den beslutning med udgangspunkt dels i de ønsker og behov, som kommer frem gennem den igangværende proces med borgerinddragelse, og dels med en pragmatisk tilgang til kommunens økonomi.

Venligst
Eva Rosenbæk-Svane (formand for SF Solrød) og Claus Redder Madsen (byrådsmedlem for SF Solrød)
Evt. uddybende spørgsmål kan stilles ved henvendelse på tlf. 2429 3375 eller 6118 1444
Flere artikler

Et lille mål - et stort hjerte

24-01-2022
Håndbolddanmark samler ind i samarbejde med A.P. Møller Fonden.

Dronning Margrethe - 50 år på tronen

24-01-2022
Den 14. januar 2022 er det 50 år siden, at Frederik 9. gik bort, og Dronning Margrethe efterfulgte sin far på tronen. Gennem hele sin regeringsperiode har dronningen repræsenteret Danmark udadtil og været et samlingspunkt indadtil.

Barselscafé: Babymotorik

24-01-2022
Babymotorik for forældre og baby. Babymotorik er motoriske lege med bevægelser, der styrker kroppens muskler, led, balance og koordinationsevne.

Har du problemer med at logge på hjemmesiden?

24-01-2022
Der kan pt. være problemer med at logge ind på bibliotekets hjemmeside, hvis du benytter en ældre iPad eller iPhone.

TEATERKONCERT 2022

24-01-2022
Uanset, om du går på Solrød Gymnasium eller ej, så vær klar til billetkøb her på deres hjemmeside! I uge 3 starter billetsalget til vores legendariske TEATERKONCERT.

Er du klar til morgensang igen?

20-01-2022
Sangglade borgere inviteres til fælles morgensang. Alle kan være med! Sangglæde, godt humør og lysten til at synge sammen er de eneste forudsætninger.

Vi søger frivillige til livestream

20-01-2022
Solrød Bibliotek og Kulturhus søger frivillige til at afvikle livestreamede naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet.

Lette bøger for voksne via eReolen

20-01-2022
En ny side på eReolen til dig, der ikke er en stærk læser eller er ved at lære dansk.

Skal man neje? - et kærligt portræt af Danmarks dronning

20-01-2022
I Skal man neje? gives ordet til nogle af de mennesker, som har haft dronning Margrethe inde på livet.

F for Får-dag

17-01-2022
Kom til workshop og lav din egen karakter fra F for Får universet. Målgruppe: 4-12 år.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online