Solrød skal tage klimaansvar

Stranden, kalkgraven, Natura 2000 områderne og de øvrige naturperler som findes i vores lille kommune skal bevares og udvikles.

Naturbeskyttelsen skal håndhæves og gå hånd i hånd med borgernes behov for fritids- og sportsaktiviteter. 


Vi har alle brug for åndehuller, som kan give balance i sindet. Solrød Kommune har rigtig gode rammer for fritids- og sportsaktiviteter, og disse skal fastholdes og udbygges til gavn for flere.


Danmarks nationale mål om reduktion af CO2 udslip er sat til 70 procent. Socialdemokratiet ønsker at bidrage til denne målsætning gennem en aktiv klimaplanlægning og investering i lokale klimaprojekter.


Jeg vil arbejde for at grøn el skal produceres i Solrød Kommune ved hjælp af en solceller og så skal der mere fjernvarme ind i kommunen.


Det kommende kommunalvalg bliver et omdrejningspunkt i forhold til fremtidens svar på klimaudfordringen i vores lille smørhul. 


Friske øjne og stærke løsninger skabt i samarbejde og fællesskab, skal få Solrød 2,0 på den rette klimakurs. 


Vi kan meget mere i vores lille kommune.
John Wennerwald

Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Kandidat til det kommende byråd


Flere artikler

Flygtningecenter i Solrød

Vi kan mere, også for flygtninge!!

Ny idrætshal på vej ved Solrød Idrætscenter

Der har meget længe været et berettiget ønske fra Solrød Kommunes mange idrætsforeninger om at få bygget en ny og moderne idrætshal. Kapaciteten er voldsomt presset, og idrætsorganisationerne har været inddraget i en omfattende proces, der skulle kortlægge, hvordan en ny hal skulle se ud.

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

VoresSolrød - Seniorpolitik

Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online