JAKOB ELLEMANN-JENSEN TOG FØRSTE SPADESTIK TIL DET NYE BIOGASANLÆG I STRÅLENDE SOL

18. oktober 2021

Onsdag tog Jakob Ellemann-Jensen ikke ét - men hele tre - spadestik sammen med borgmester Niels Hörup og adm. direktør i Bigodan A/S Henrik Laursen i forbindelse med opstarten af byggeriet til det nye biogasanlæg ved Lille Skensved i Solrød Kommune.

Solen skinnede og glæden var stor, da driftschef på Solrød Biogas ApS, Erik Lundsgaard, tog imod Venstres partiformand Jakob Ellemann-Jensen, som i disse uger er på tur rundt i landets 98 kommuner som optakt til det kommende kommunalvalg.

Henrik Laursen bød velkommen til alle fremmødte og takkede borgmester Niels Hörup og Solrød byråd for et godt samarbejde og støtte til projektet.

”Projektet er en hjørnesten i den grønne omstilling og området, som vi tager første spadestik til i dag, bidrager til en Co2 nedbringelse på næsten 32.000 tons om året”, fortalte Henrik.

Jakob Ellemann-Jensen takkede for invitationen og var begejstret for projektet.

”Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv. Den kommer kun, hvis vi prioriterer den og investerer i den. Vi skylder verden at gå foran, og jeg håber, at de andre kommuner i Danmark bliver tændt af den hellige ild og bliver inspireret af Niels’ målsætning om, at Solrød bliver 100 % Co2 neutralt i 2030 - og biogassen er en væsentlig trædesten til den grønne omstilling”, sagde han.


”Derfor skal vi have en grøn skattereform i Danmark, hvor vi beskatter Co2 udledning, og hvor vi sikrer rammevilkårene for vores danske virksomheder. Det er noget, vi vil, og det er noget, vi prioriterer. Så jeg er godt nok glad for, at I også gør det her i Solrød – og så forstår jeg godt, at der er nogle, der synes, det er træls, at det skal ligge i deres baghave. Til det siger jeg, at hvor er det dejligt, at vi her i demokratiet har plads til nogle, der mener noget andet”, fortsatte han med en henvisning til de 9-10

demonstranter, der var mødt op med skilte med budskabet om, at byggeriet burde være sat på pause, indtil der var faldet en endelig afgørelse i Planklagenævnet.

Borgmester Niels Hörup takkede også Ellemann-Jensen for besøget.

”Dit besøg falder i god tråd med den ambitiøse landbrugsaftale, der er landet og det reduktionsmål, der er. Vi anerkender jo alle sammen, at klimaforandringerne er en realitet, at de er menneskeskabte, og at vi skal gøre noget ved det. Anlægget producerer i dag 44% af Solrød Kommunes samlede elforbrug. 85% af boligernes elforbrug kommer fra biogasanlægget samt 41% af det samlede varmeforbrug. Desuden bliver den kommende opgraderede biogas distribueret til de borgere, der bor i strandområdet, og dermed undgår de en opgravning til etablering af andre varmekilder – en skønsmæssig besparelse på over 200 mio. kr., som samtidig har en markant klimamæssig effekt. Det er godt for klima og pengepung.”

Efter talerne blev spaden puttet i jorden ved hjælp af teamwork mellem Jakob, Henrik og Niels, og så blev der taget - ikke bare 1 - men hele 3 spadestik for ”Gud, kongen og fædrelandet”, som det blev formuleret til stor morskab for tilhørerne.

Arrangementet blev afrundet i biogasanlæggets konferencerum, hvor der blev serveret en let anretning.

Med venlig hilsen 

Venstre i Solrød


Flere artikler

Et lille mål - et stort hjerte

24-01-2022
Håndbolddanmark samler ind i samarbejde med A.P. Møller Fonden.

Dronning Margrethe - 50 år på tronen

24-01-2022
Den 14. januar 2022 er det 50 år siden, at Frederik 9. gik bort, og Dronning Margrethe efterfulgte sin far på tronen. Gennem hele sin regeringsperiode har dronningen repræsenteret Danmark udadtil og været et samlingspunkt indadtil.

Barselscafé: Babymotorik

24-01-2022
Babymotorik for forældre og baby. Babymotorik er motoriske lege med bevægelser, der styrker kroppens muskler, led, balance og koordinationsevne.

Har du problemer med at logge på hjemmesiden?

24-01-2022
Der kan pt. være problemer med at logge ind på bibliotekets hjemmeside, hvis du benytter en ældre iPad eller iPhone.

TEATERKONCERT 2022

24-01-2022
Uanset, om du går på Solrød Gymnasium eller ej, så vær klar til billetkøb her på deres hjemmeside! I uge 3 starter billetsalget til vores legendariske TEATERKONCERT.

Er du klar til morgensang igen?

20-01-2022
Sangglade borgere inviteres til fælles morgensang. Alle kan være med! Sangglæde, godt humør og lysten til at synge sammen er de eneste forudsætninger.

Vi søger frivillige til livestream

20-01-2022
Solrød Bibliotek og Kulturhus søger frivillige til at afvikle livestreamede naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet.

Lette bøger for voksne via eReolen

20-01-2022
En ny side på eReolen til dig, der ikke er en stærk læser eller er ved at lære dansk.

Skal man neje? - et kærligt portræt af Danmarks dronning

20-01-2022
I Skal man neje? gives ordet til nogle af de mennesker, som har haft dronning Margrethe inde på livet.

F for Får-dag

17-01-2022
Kom til workshop og lav din egen karakter fra F for Får universet. Målgruppe: 4-12 år.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online