Konservative vil nedsætte konkret støjudvalg i Solrød Kommune

Arbejdet med at minimere støjen fra Køge Bugt-motorvejen bør fokuseres og formaliseres yderligere, og det fortjener mere politisk opmærksomhed og vedholdenhed. Det mener den konservative borgmesterkandidat Jan Færch, der derfor nu stiller forslag om, at byrådet efter valget nedsætter et konkret støjudvalg i kommunen, der skal arbejde videre med de forskellige muligheder.

På byrådsmødet mandag aften blev det besluttet, at der skal igangsættes en analyse af mulighederne, og der fulgte samtidig 200.000 kroner med til, at der kan hyres en ekstern konsulent med ekspertise i trafikstøj til at samle trådene. Det er et godt og nødvendigt skridt, men det skal samtidigt politisk opprioriteres, mener Det Konservative Folkeparti i Solrød Kommune:

“Der er kommet mange gode forslag i løbet af det seneste halve års tid. Vi lokale konservative er blandt andet selv kommet med forslag om at kigge nærmere på den løsning, man arbejder med i Høje-Taastrup Kommune, hvor man vil dække motorvejen med solceller og dermed både minimere støj og samtidig score grøn energi,” siger Jan Færch og fortsætter:

“Vi vil også undersøge nærmere, om man kan beplante støjvoldene yderligere for at minimere støjen. Og derudover er der også andre mulige løsninger. Det er alle disse forslag, og gerne endnu flere, vi vil have samlet og formaliseret i et konkret udvalg under byrådet, så vi er sikre på, at det behandles grundigt, at det får det fornødne politiske fokus - og ikke mindst at vi holder det hele kørende, også når valget er overstået.”


Foto: Morten Scheelsbeck

Helt konkret foreslår Jan Færch, at der nedsættes et såkaldt §17, stk. 4-udvalg. Det er et midlertidigt politisk udvalg, som et byråd i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for byrådet, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. De Konservative tilføjer, at man eventuelt kan supplere med forskellige lokale eksperter for at sikre en solid borgerinddragelse, og at man desuden bør kigge på at få formuleret og fastlagt en ny støjhandlingsplan for Solrød Kommune.

“Flere tusind Solrød-borgere generes af støjen - endda på et sundhedsskadeligt niveau - og problemet fortjener vores absolutte opmærksomhed. Derfor kan vi allerede nu melde ud, at vi efter valget søger opbakning blandt byrådets øvrige partier til at nedsætte et konkret støjudvalg, og at vores umiddelbare vurdering er, at det skal køre i to år til at begynde med,” afslutter Jan Færch.


Flere artikler

Sommerkoncert

Kom til GRATIS koncert med dygtige musikere og sangere fra Solrød! OBS: Tilmelding behøves ikke

Solrød Gymnasiums Idrætsdag 2023

OBS! OBS! OBS!
Idrætsdagen nærmer sig snart på Solrød Gymnasium.

Gotved bevægelse i Solrød Idrætscenter

Gotved bevægelse - hvad er det?

Læs disse tips til en god søvn

Hvis du ønsker at forbedre din søvnkvalitet, er her tre tips, der kan hjælpe dig med at opnå en god søvn

Gospelkoret Joyful Noise søger nye medlemmer

Joyful Noise inviterer til åbent hus for nye medlemmer de første tre gange.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online