Stort flertal har vedtaget budgettet for 2022-2025

14. oktober 2021

Syv ud af Solrød Byråds otte partier, der repræsenterer 18 ud af 19 byrådsmedlemmer, har vedtaget budgettet for 2022-2025, som sikrer, at Solrød Kommune også fremover er et dejligt og trygt sted at leve og bo.

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Havdruplisten, Dansk Folkeparti og Venstre har på byrådsmødet den 11. oktober 2021 vedtaget budgettet for 2022-2025. Liberal Alliance er kommet med partiets egne budgetforslag.

Budgettet tager afsæt i byrådets vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo, og de syv pejlemærker, der skal bringe visionen til live. Budgettet hviler på fundamentet af, at der skal være orden og balance i økonomien, og budgetaftalen står samtidig på skuldrene af Budgetaftale 2021, der ligeledes blev vedtaget af et stort flertal i byrådet.


Budgetaftalen for 2022-2025 sikrer et godt grundlag for Solrød Kommunes vækst og udvikling i årene fremover, hvor der bl.a. kommer mange nye borgere til kommunen samtidig med, at der også bliver flere ældre, som kommunen skal tage sig godt af.

”Jeg er super glad for, at det er lykkedes at samle et bredt flertal om årets budgetaftale. Den sikrer stabilitet og udvikling, og at Solrød Kommune kan fortsætte udviklingen med at være et dejligt sted at leve og bo, og at vi kan sikre tryghed, sundhed og værdighed for borgere i alle aldre. Sammen har vi vedtaget et både ambitiøst, ansvarligt og realistisk budget inden for de givne rammer til glæde for både borgere, erhvervsliv, foreninger og ansatte i Solrød Kommune,” siger borgmester Niels Hörup.

Budgettet indeholder bl.a. følgende initiativer:

 • Klippekortsordningen for ældre forbliver som tilbud.
 • Børne- og Ungetopmøder skal også finde sted de kommende år.
 • Ungebasen fortsætter frem til ultimo juni 2022, og der skal fremlægges en analyse af, hvilke fremtidige tilbud inden for den kommunale indsats der skal være til de 15-25 årige. Analysen kan ændre aftaleparternes beslutning.
 • Der afsættes 34,6 mio. kr. til en ny integreret daginstitution i strandområdet.
 • Der etableres en skaterbane ved Solrød Gl. Skole.
 • Der etableres en indvendig elevator i Havdrup Idrætscenter

Følgende initiativer er særlige politiske fokusområder i 2022:

 • En analyse skal undersøge, hvordan overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave kan ændres fra 2 år og 10 måneder til 3 år, og hvordan ændringen kan indfases i 2023 og 2024, da de fysiske rammer ikke kan rumme det allerede i 2022.
 • Administrationen skal undersøge, hvordan der kan etableres flere pladser i Naturbørnehaven ved at udbygge de eksisterende bygninger. Det skal skaffe de ekstra pladser, som gør en senere overgang fra vuggestue/dagpleje mulig, og det er intentionen, at de ekstra pladser kan tages i brug i 2023. Muligheden for at etablere en egentlig skovbørnehave og en institution for 0-6 årige børn skal også undersøges.
 • Konsekvenserne ved at indføre deltidspladser i Solrød Kommunes dagpasningstilbud skal undersøges både i forhold til fysisk kapacitet og økonomi.
 • Som et supplement til udvidelsen af Plejecenter Christians Have skal muligheden for at opføre et friplejehjem i Havdrup undersøges nærmere.
 • Der skal fremlægges et forslag til et nyt koncept for byggesagsbehandling senest i 2022, hvor hensynet til ejendomsejeren og myndighedsbehandlingen balancerer.
 • Der øremærkes 75.000 kr. til at afholde flere musikarrangementer i Solrød Bibliotek og Kulturhus og i bibliotekshaven. Forsøget evalueres efter et år.
 • Der skal ses på, om en anderledes fordeling mellem offentlig åbningstid og foreningslivet kan skabe mere aktivitet og bedre rammer for flere besøgende i Solrød Svømmehal.
 • Der udarbejdes en rapport om, hvordan kommunens administration, institutioner, skoler osv. arbejder med FN’s 17 verdensmål, og hvordan verdensmålene afspejles i byrådets vision og de syv pejlemærker.
 • Området ved ”kælkebakken” i Jersie Strand forbliver et grønt område.
 • Muligheden for stikrydsning over jernbanen ved Havdrup Station undersøges i samarbejde med DSB og BaneDanmark.

Hele budgetaftalen kan læses her.

Liberal Alliance er ikke en del af budgetforliget
Liberal Alliance stemte ikke for flertallets budgetaftale, og partiet er kommet med sine egne ændringsforslag.

"Liberal Alliances budgetforslag viser, at det er muligt at hæve den borgernære velfærd og holde skatten i ro, hvis man er villig til at prioritere. Vi ønsker blandt andet at afsætte penge til en ny institution i 2022 samt 30 mio. kr. til bedre trafiksikkerhed og 500 kr. ekstra pr. folkeskoleelev. Sidst men ikke mindst er vi ambitiøse for Havdrup og ønsker at omdanne Fakta-bygningen til et medborgerhus, samt give mulighed for et friplejehjem ved Tykmosevej," siger Emil Blücher fra Liberal Alliance.

Ændringsforslagene fra Liberal Alliance kan læses her

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Valg til Folkeoplysningsudvalget

20-01-2022
Den 7. februar 2022 kl. 19 afholder Solrød Kommune valg til Folkeoplysningsudvalget. Valget finder sted på Solrød Bibliotek og kulturhus 1. sal.

Kviktestcenter i Havdrup lukker

20-01-2022
Sidste dag for at få en kviktest i Havdrup Idrætscenter er søndag den 23. januar 2022. Herefter lukker kviktestcenteret, men det vil fortsat være muligt at få en kviktest ved stationspladsen i Solrød Center.

Nu spørger byrådet dig: Hvad synes du om at bo i Solrød Kommune?

20-01-2022
Tirsdag den 18. januar 2022 modtager alle solrødder over 18 år en borgertilfredshedsundersøgelse i e-Boks, hvor borgerne kan komme med både ris og ros til kommunen.

Byrådsmødet bliver afholdt digitalt

06-01-2022
Det ekstraordinære byrådsmøde fredag den 7. januar 2022 afholdes digitalt. Mødet optages og kan efterfølgende ses på kommunens hjemmeside.

Borgmester Niels Hörups nytårshilsen 2021

30-12-2021
Året går nu snart på hæld, og traditionen tro sender borgmester Niels Hörup en nytårshilsen til alle borgere.

Ekstraordinære byrådsmøder i januar

23-12-2021
Der afholdes to ekstraordinære byrådsmøder i januar måned. Møderne er åbne for offentligheden.

Nu kan du se den nye kommuneplan for Solrød Kommune

23-12-2021
Byrådet vedtog den 20. december 2021 Solrød Kommuneplan 2021.

Godkendt: Planen for, hvordan Solrød Kommune kan udvikle sig, er nu klar

23-12-2021
Efter en bred borgerinddragelse har et flertal i byrådet nu godkendt den plan, der sætter de overordnede rammer for mulighederne for udviklingen af Solrød Kommune – Kommuneplan 2021. På baggrund af borgernes tilbagemeldinger er der bl.a. taget tre byudviklingsområder i Havdrup ud af kommuneplanen.

Byrådet har godkendt planen for beskæftigelsesområdet i 2022

23-12-2021
Den plan, der skal hjælpe Solrød Kommunes borgere i arbejde og samtidig sikre, at Solrød Kommune bliver ved med at ligge helt i top på beskæftigelsesområdet, er nu godkendt af byrådet.

Sådan påvirker restriktionerne Solrød Kommune

20-12-2021
Her kan du læse, hvordan de nye corona-restriktioner påvirker de kommunale faciliteter.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online