Næste skridt i støjbekæmpelse: Analyse skal finde realistiske løsninger på motorvejs-støj

14. oktober 2021

Siden 2005 har Solrød Kommune bekæmpet støj fra den statslige Køge Bugt Motorvej, og byrådet har nu besluttet at sætte gang i en analyse, der skal afdække, hvordan støjen fra motorvejen kan mindskes med konkrete, realistiske initiativer, der kan indgå i statens nye pulje til støjbekæmpelse.

Den statslige Køge Bugt Motorvej går tværs igennem Solrød Kommune, og med den følger dagligt trafikstøj fra langt over 100.000 trafikanter, som er til gene for flere tusinde solrødborgere. En problematik, som Solrød Kommune siden 2005 ved hjælp af forskellige initiativer har arbejdet på at løse, og samtidig har kommunen også løbende forsøgt at få Vejdirektoratet til at hjælpe med løsninger.

Som en opfølgning på tidligere indsatser skal en ny analyse nu hjælpe løsningen på udfordringen på vej. Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 11. oktober 2021 besluttet at sætte 200.000 kr. af til en analyse, hvor eksperter i trafikstøj skal finde frem til konkrete, realistiske initiativer, der kan dæmpe støjen fra Danmarks mest befærdede motorvej.


”Vi har i mange år taget støjproblematikken fra Køge Bugt Motorvejen meget seriøst og har så sent som i 2019 forhøjet støjvoldene ved motorvejen til det maksimalt mulige. Analysen skal hjælpe os med at finde frem til, om der er andre løsninger – måske på baggrund af ny teknologi eller viden – som kan hjælpe med at nedbringe støjen fra motorvejen,” siger formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester Niels Hörup.

Beslutningen om at afsætte 200.000 kr. til analysen har rod i en beslutning, byrådet tog i august 2021. Her vedtog byrådet nemlig, at Solrød Kommune skal afdække, hvordan initiativer til at bekæmpe trafikstøj fra Køge Bugt Motorvejen kan blive en del af de initiativer, der får penge fra puljerne i Statens Infrastrukturplan 2035.

Det er nemlig Vejdirektoratet selv, der definerer hvilke støjnedsættende projekter, som skal etableres via de statslige midler. Det er derfor også planen, at konkrete initiativer, som støjeksperterne finder frem til, skal præsenteres for Vejdirektoratet og Transportministeriet, så der er mulighed for, at Vejdirektoratet vælger, at projekterne kan blive finansieret af statslige midler. Hvis analysen også finder frem til initiativer, som Solrød Kommune selv kan føre ud i livet, vil initiativerne blive fremlagt for byrådet.

”Vi ønsker at kunne præsentere konkrete initiativer for Vejdirektoratet og Transportministeriet i håbet om, at det vil gøre en forskel, og at Solrød Kommune vil komme i betragtning, når de statslige midler fordeles. Selvom det ikke er fair, hvis Solrød Kommunes borgere skal betale for en støjproblematik fra en statslig vej, er byrådet naturligvis også meget interesseret i, om støjeeksperterne finder frem til initiativer, vi selv kan løfte som kommune,” siger Niels Hörup.  

På nuværende tidspunkt går ingen af de midler fra statens puljer, der allerede er uddelt, til støjproblematikken i Solrød Kommune, hvilket kan skyldes, at hovedparten af de støjbelastede boliger i Solrød Kommune ligger lige over den vejledende støjgrænse på 58 db. Det skyldes bl.a., at Solrød Kommune fra 2005 til 2019 i samarbejde med Vejdirektoratet allerede har udbygget støjvoldene ved Køge Bugt Motorvejen til den maksimalt mulige højde.

Holder øje med initiativer fra andre kommuner
Ud over analysen af, hvilke initiativer der kan sænke støjniveauet fra Køge Bugt Motorvejen, så vil Solrød Kommune også følge andre kommuners arbejde med lignende udfordringer med trafikstøj.

”Trafikstøj er desværre en udfordring, som flere andre kommuner også kender til og forsøger at løse, og hvis vi i Solrød Kommune kan lære af andre eller bliver inspireret til, hvordan vi kan finde frem til holdbare løsninger, der kan hjælpe vores støjramte borgere, så spidser vi naturligvis ører og tager ved lære af de andre kommuner,” siger Niels Hörup.

Det er bl.a. erfaringerne fra Hvidovre Kommune og Høje-Taastrup Kommune, som er i gang med at undersøge muligheden for at overdække Holbæk Motorvejen, og fra Ring 3, hvor man vil teste effekten af at sætte støjstærekasser op, som administrationen i kommunen vil følge tæt.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Valg til Folkeoplysningsudvalget

20-01-2022
Den 7. februar 2022 kl. 19 afholder Solrød Kommune valg til Folkeoplysningsudvalget. Valget finder sted på Solrød Bibliotek og kulturhus 1. sal.

Kviktestcenter i Havdrup lukker

20-01-2022
Sidste dag for at få en kviktest i Havdrup Idrætscenter er søndag den 23. januar 2022. Herefter lukker kviktestcenteret, men det vil fortsat være muligt at få en kviktest ved stationspladsen i Solrød Center.

Nu spørger byrådet dig: Hvad synes du om at bo i Solrød Kommune?

20-01-2022
Tirsdag den 18. januar 2022 modtager alle solrødder over 18 år en borgertilfredshedsundersøgelse i e-Boks, hvor borgerne kan komme med både ris og ros til kommunen.

Byrådsmødet bliver afholdt digitalt

06-01-2022
Det ekstraordinære byrådsmøde fredag den 7. januar 2022 afholdes digitalt. Mødet optages og kan efterfølgende ses på kommunens hjemmeside.

Borgmester Niels Hörups nytårshilsen 2021

30-12-2021
Året går nu snart på hæld, og traditionen tro sender borgmester Niels Hörup en nytårshilsen til alle borgere.

Ekstraordinære byrådsmøder i januar

23-12-2021
Der afholdes to ekstraordinære byrådsmøder i januar måned. Møderne er åbne for offentligheden.

Nu kan du se den nye kommuneplan for Solrød Kommune

23-12-2021
Byrådet vedtog den 20. december 2021 Solrød Kommuneplan 2021.

Godkendt: Planen for, hvordan Solrød Kommune kan udvikle sig, er nu klar

23-12-2021
Efter en bred borgerinddragelse har et flertal i byrådet nu godkendt den plan, der sætter de overordnede rammer for mulighederne for udviklingen af Solrød Kommune – Kommuneplan 2021. På baggrund af borgernes tilbagemeldinger er der bl.a. taget tre byudviklingsområder i Havdrup ud af kommuneplanen.

Byrådet har godkendt planen for beskæftigelsesområdet i 2022

23-12-2021
Den plan, der skal hjælpe Solrød Kommunes borgere i arbejde og samtidig sikre, at Solrød Kommune bliver ved med at ligge helt i top på beskæftigelsesområdet, er nu godkendt af byrådet.

Sådan påvirker restriktionerne Solrød Kommune

20-12-2021
Her kan du læse, hvordan de nye corona-restriktioner påvirker de kommunale faciliteter.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online