Rød-Grøn fremtid

Da centrum-venstre vandt flertal i Folketinget i 2019 var det med et tydeligt klima- og velfærdsmandat i ryggen. SF gik til valg på at genopbygge og udvikle velfærden efter mange år med borgerlig økonomisk politik. Og SF gik til valg på, at lave et visionært og nødvendigt rødt-grønt systemskifte efter årtier uden den nødvendige handling.

Håbet om et mere lige samfund, mere velfærd og en grøn fremtid, hvor vi passer bedre på hinanden, naturen og miljøet, vandt over skattelettelser og selvtilstrækkelighed. Ønsket om et samfund med mere ro på vandt over et samfund med stadig højere hastighed, præstationsræs og effektiviseringskrav.

Den retning vil SF Solrød arbejde for lokalt. Vi ønsker, at Solrød er en kommune, hvor alle har lige muligheder. Det handler om, at vi styrker den nære velfærd og sikrer stærke, kommunale fællesskaber, så børnene, de unge, de ældre og kommunalt ansatte har mulighed for at få et godt liv og mere ro på.

Der skal være flere voksne til trøst, hygge og læring helt ude i grøn stue. Der skal være tid til fordybelse og tid til at få alle med i folkeskolen. Der skal være tid til pleje og omsorg til den enkelte ældre på plejehjemmet og i hjemmeplejen. Sådan er det ikke nu. Tempoet og travlheden i dagtilbud, skoler og ældrepleje er simpelthen uholdbart i længden.


Vi vil skabe lige muligheder for alle. Det gør vi helt fra børnene er små til en folkeskole, der også rummer børn, der har brug for lidt ekstra, til omskoling, opkvalificering og videreuddannelse. Mange unge uden job og uddannelse har mistet fodfæstet. De har brug for ekstra hjælp. Der skal være ret til uddannelse og job til alle unge efter end folkeskole.

SF ønsker samtidig, at vi passer godt på naturen og klimaet. Solrød skal være en grøn foregangskommune, der sætter kursen og ikke bare nølende følger trop. Det er helt afgørende, at vi passer bedre på miljøet og går forrest i klimakampen, hvis vi skal nå målet i Paris-aftalen om en CO2 reduktion på 70 % i 2030N

Hvor vi ikke accepterer gift i jorden, giftigt drikkevand eller at sommerfugle og andre dyrearter forsvinder – men derimod har visioner om mere vild natur, rent vandmiljø, ren luft, cirkulær økonomi og bedre udnyttelse af affald som ressource. Vi vil have et tydeligt fokus på at sikre borgernes sundhed og mulighed for at opleve naturens værdier ved at styrke miljøet og reducere forurening.

I SF ønsker vi også et opgør med New Public-management, firkantede kompetencekataloger, unødvendige målinger og rigide bestiller- og udfører-modeller i den kommunale velfærd. Vi ønsker en kommunalpolitisk virkelighed, der bygger på tillid til borgere og ansatte, mindre dokumentation og god ledelse, hvor man giver plads og mere frihed til den enkelte faggruppes og medarbejders faglighed i opgavevaretagelsen. 

SF går efter at blive styrket i byrådet ved kommunalvalget i november, og med mest mulig indflydelse, så vi kan gøre visionerne om en rød-grøn retning til virkelighed – kommunalvalget skal vise vejen mod en mere rød-grøn udvikling i Solrød kommune. 

Claus Redder Madsen

crm@solrod.dk


Flere artikler

Flygtningecenter i Solrød

Vi kan mere, også for flygtninge!!

Ny idrætshal på vej ved Solrød Idrætscenter

Der har meget længe været et berettiget ønske fra Solrød Kommunes mange idrætsforeninger om at få bygget en ny og moderne idrætshal. Kapaciteten er voldsomt presset, og idrætsorganisationerne har været inddraget i en omfattende proces, der skulle kortlægge, hvordan en ny hal skulle se ud.

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

VoresSolrød - Seniorpolitik

Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online