Sydkysten bliver grønnere

Regionsrådet søger konstant efter muligheder hvor regionen kan blive grønnere.

I december 2020 indgik Region Sjælland en klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik med regeringen. Her forpligtede Region Sjælland sig til at udbyde alle regionale buslinjer med fossilfrihed eller emissionsfrihed.

I forlængelse heraf er det nu besluttet, at busser i Greve, Solrød og Køge skal køre på el eller fossilfri biodiesel.


Det drejer sig konkret om busruterne 120, 121 og 102A, som kører i kommunerne Greve, Solrød og Køge.

 

Der er flere andre regionale busruter i regionen, hvor det allerede er besluttet, at der skal indsættes el-busser.


Det er ingen overraskelse at den grønne omstilling koster mere end den traditionelle drift. Ændringen til el- og/eller fossilfri biodiesel for de tre ruter koster årligt 300.000 kr.  


Coronapandemien har desværre påvirket vores brug af kollektiv trafik. I dag benytter vi ikke kollektiv trafik i samme grad som før Corona. Hvis passagermængden fortsætter som i øjeblikket, så kan det udløse en større regning til regionen og de medfinansierende kommuner.


Vi vælger merprisen for at få en grønnere region. De nye busser forventes på vejene i slutningen af 2023.
John Wennerwald

Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet


Flere artikler

Flygtningecenter i Solrød

Vi kan mere, også for flygtninge!!

Ny idrætshal på vej ved Solrød Idrætscenter

Der har meget længe været et berettiget ønske fra Solrød Kommunes mange idrætsforeninger om at få bygget en ny og moderne idrætshal. Kapaciteten er voldsomt presset, og idrætsorganisationerne har været inddraget i en omfattende proces, der skulle kortlægge, hvordan en ny hal skulle se ud.

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

VoresSolrød - Seniorpolitik

Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online