Radikale Venstre ønsker løft til skoleområdet

6. oktober 2021

Ny lille folkeskole til Solrød og stop for besparelser på skoleområdet

I Solrød kommune har vi Munkekær- og Uglegårdsskolerne i Solrød Strand, der er 2 meget store skoler, og i Havdrup skole har vi en mindre skole med vokseværk.
Kigger vi på tallene for vores folkeskoler, så er de rimelig fine og jeg ved som tidligere skolebestyrelsesmedlem at vi har skolerne fyldt med dygtige lærere og pædagoger.
Jeg ved dog også at vi ikke kan presse flere børn ind i Munkekær og forvente samme trivsel og læring i fremtiden.
Da der på Uglegård allerede er 1200 elever, så vil det også være uforsvarligt at presse flere børn ind på denne fine skole.
Når vi sammenholder ovenstående betragtninger med det faktum at børnetallet stiger, så skal vi gøre op med den dårlige beslutning det var at lukke Jersie Skole og oprette en ny lille folkeskole til at aflaste de 2 store i Solrød Strand.
Så kan vi også tilgodese de sensitive børn, der ikke trives i store skoler med meget larm. Skolen behøver måske i første omgang bare at være 2 spor i 0-6 årgang.

Skolerne lider også økonomisk, da Byrådet ikke har været lydhør overfor skolerne med hensyn til økonomien og selv om vi i Radikale venstre er rimelig tilfredse med budgettet for 2022- 2025, så bliver jeg nødt til at råbe vagt i gevær på dette punkt.
For når man fastholder at fastsætte økonomien efter en gennemsnitsløn, der ligger under de kompetencer vi har på skolerne og ikke gennemfører en lønfremskrivning, så opstår der et hul som skolerne kun kan dække ved at skære på aktiviteter som ture, lejrskoler og arrangementer, der gør det sjovt at være i skole.
Det går ud over trivslen og den dannelse som er Solrøds strategi.

Så er der også en foreslået besparelse på SFO?erne med mindre åbningstid og lukkeuger i sommerferien.
Det kommer til at gå ud over pendlerfamilier og de sårbare børn, ligesom det vil være en stor gene for rigtig mange børnefamiliers ferieplanlægning. Vi har prøvet det før og det er ikke godt!
Det betyder i realiteten at det løft som folketinget og KL har aftalt under Corona-krisen er sparet væk i Solrød.

Vi skal for alt i verden stoppe besparelserne på vores skoler!
Det kan vi gøre bedre, ved i stedet at investere i vores børn og deres fremtid!

Med venlig hilsen
Per Laursen
Spidskandidat KV21
Radikale Venstre


Flere artikler

Rød-Grøn fremtid i Solrød

11-10-2021
SF Solrød er stolte af, at vi er et rødt og et grønt parti. Det grønne element repræsenterer for os den grønne omstilling, hvor vi først og fremmest tænker på vores miljø, men det indebærer også den mentale omstilling til et samfund, hvor vækst i sig selv ikke er målet.

Rød-Grøn fremtid

11-10-2021
Da centrum-venstre vandt flertal i Folketinget i 2019 var det med et tydeligt klima- og velfærdsmandat i ryggen. SF gik til valg på at genopbygge og udvikle velfærden efter mange år med borgerlig økonomisk politik. Og SF gik til valg på, at lave et visionært og nødvendigt rødt-grønt systemskifte efter årtier uden den nødvendige handling.

Sydkysten bliver grønnere

11-10-2021
Regionsrådet søger konstant efter muligheder hvor regionen kan blive grønnere.

Der er så meget vi skal passe på og værne om i Solrød kommune

30-09-2021
Jeg er Helle Zelasny. Jeg er en fighter på 51 år med hjerte for dem, der har brug for en ekstra hånd. Jeg stiller op for Dansk Folkeparti til kommunevalget i Solrød Kommune.

Farvel Mutti

27-09-2021
Læserbrev af John Wennerwald, Regions- oag byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Hvorfor ødelægge en i forvejen hårdt ramt flygtningefamilie?

20-09-2021
I Solrød Kommune har vi en syrisk flygtningefamilie, som nu er i stor fare for at blive ødelagt af vore umenneskelige regler om udsendelse af flygtninge til Damaskusområdet i Syrien.

Klar til valget

20-09-2021
Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, De Radikale og Dansk Folkeparti har haft samlet kærnetropperne til årsmøder i weekenden.

Økonomistyringen på det SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE kalder på forklaring - og måske også på forbedringer?

20-09-2021
I BARNDOMMENS VÆRDIGFULDE ÅR lægges kimen til mentalt helbred og trivsel gennem livet. Desværre ser vi i stigende grad mentale mistrivsel blandt børn og unge. Jeg mener, det er en etisk forpligtelse politisk - nationalt såvel som kommunalt, at afhjælpe og forebygge disse problemer.

Derfor vil Konservative have en ny daginstitution i Solrød Kommune

13-09-2021
Af Jan Færch og Morten Scheelsbeck, konservative byrådsmedlemmer i Solrød Kommune


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online