Økonomistyringen på det SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE kalder på forklaring - og måske også på forbedringer?

20. september 2021

I BARNDOMMENS VÆRDIGFULDE ÅR lægges kimen til mentalt helbred og trivsel gennem livet. Desværre ser vi i stigende grad mentale mistrivsel blandt børn og unge. Jeg mener, det er en etisk forpligtelse politisk - nationalt såvel som kommunalt, at afhjælpe og forebygge disse problemer.

FORSKNING VISER at tidlig indsats resulterer i den bedste hjælp for barnet - og familien. At flytte penge fra almenområdet til specialområdet, vil på længere sigt kun skabe flere af de samme problemer.

Af budgetopfølgningen april 2021 fremgår det, at på særligt ét område har Solrød Kommune brugt væsentligt flere penge end forventet: “Der er således brugt mere end 14 mio. kr. ekstra på det specialiserede børne- og ungeområde.” (solrod.dk).

Men er det rimeligt at lade almenområdet trække for? Det sker netop nu, hvor forældre har fået brev om, at der proppes flere børn ind i de nuværende rammer og endda med det halve økonomiske beløb pr. ekstra barn året ud.

Samtidig ses en STIGNING I DET SAMLEDE ANTAL AF SKOLEBØRN. Solrød forudser en stigning på 258 elever svarende til en stigning på 10,1% fra 2021 til 2025. Men som det fremgår af uddraget fra budgetforslaget 2022-2025 herunder, øges antallet af pladserne i specialklasserne ikke tilsvarende. Regner man med, at udbudet af pladser i 2025 procentvis skal svare til udbudet i 2021, hvor knap 5% gik i specialklasse, vil der skulle budgetteres med 135 pladser - ALTSÅ KOMMER minimum 13 ELEVER TIL AT MANGLE EN PLADS.

Dertil kommer, at der er bred enighed om, at flere børn- og unge, desværre, får brug for ekstra støtte. Rettidig og målrettet indsats til denne målgruppe er lovsikret. Findes der i Solrød, udarbejdet prognoser for, hvor stor en efterspørgsel, der kan forventes på de forskellige typer tilbud på det specialiserede børneområde?

Måske er det nu indlysende, hvorfor budgettet på dette område overskrides år efter år - og nok også bliver det i fremtiden.Solrød Kommune må kunne drives mere kompetent på dette område. Bliver jeg valgt ind i byrådet, vil jeg kæmpe for, at vi sætter BARNETS TRIVSEL ØVERST og overholder vores forpligtelse - både lovmæssigt og etisk, for at tilbyde barnet den nødvendige indsats rettidigt.Her ses en messenger-besked jeg modtog fra en frustreret forældre i Solrød. Hun beskriver stor tilfredhed med det pædagogiske arbejde men også stor bekymring for den manglende kommunalpolitiske og økonomiske prioritering af området. Bragt anonymt efter aftale.


Flere artikler

Henrik Boye GENOPSTILLER

18-10-2021
Henrik Boye fra Liberal Alliance genopstiller
56-årige Henrik Boye har valgt at stille op igen efter

Radikale vil bygge med omtanke og huske de unge.

15-10-2021
Der skal bygges et Kulturhus med boliger på Stationspladsen, så vi får et sted der samler os, og løser lidt af problematikken om at finde lejeboliger
-

Rød-Grøn fremtid i Solrød

11-10-2021
SF Solrød er stolte af, at vi er et rødt og et grønt parti. Det grønne element repræsenterer for os den grønne omstilling, hvor vi først og fremmest tænker på vores miljø, men det indebærer også den mentale omstilling til et samfund, hvor vækst i sig selv ikke er målet.

Rød-Grøn fremtid

11-10-2021
Da centrum-venstre vandt flertal i Folketinget i 2019 var det med et tydeligt klima- og velfærdsmandat i ryggen. SF gik til valg på at genopbygge og udvikle velfærden efter mange år med borgerlig økonomisk politik. Og SF gik til valg på, at lave et visionært og nødvendigt rødt-grønt systemskifte efter årtier uden den nødvendige handling.

Sydkysten bliver grønnere

11-10-2021
Regionsrådet søger konstant efter muligheder hvor regionen kan blive grønnere.

Radikale Venstre ønsker løft til skoleområdet

06-10-2021
Ny lille folkeskole til Solrød og stop for besparelser på skoleområdet

Der er så meget vi skal passe på og værne om i Solrød kommune

30-09-2021
Jeg er Helle Zelasny. Jeg er en fighter på 51 år med hjerte for dem, der har brug for en ekstra hånd. Jeg stiller op for Dansk Folkeparti til kommunevalget i Solrød Kommune.

Farvel Mutti

27-09-2021
Læserbrev af John Wennerwald, Regions- oag byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Hvorfor ødelægge en i forvejen hårdt ramt flygtningefamilie?

20-09-2021
I Solrød Kommune har vi en syrisk flygtningefamilie, som nu er i stor fare for at blive ødelagt af vore umenneskelige regler om udsendelse af flygtninge til Damaskusområdet i Syrien.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online