Modigt Børne- og Ungetopmøde inspirerede til gode snakke om mod

20. september 2021

Hvad er mod, og hvordan bliver vi mere modige? Det spørgsmål var der flere bud på til Solrød Kommunes Børne- og Ungetopmøde om netop mod, som blev afholdt torsdag den 16. september 2021 i Solrød Idrætscenter.

Mod til at turde prøve nyt, mod til at turde røre ved edderkopper, mod til at turde rejse sig fra modgang.

Mod kommer i rigtig mange former, og torsdag den 16. september 2021 havde Solrød Kommune inviteret til et stort og modigt Børne- og Ungetopmøde, hvor netop karaktertrækket mod var omdrejningspunktet.

”Vi kan alle sammen helt sikkert være lidt mere modige i vores hverdag, og det har været super inspirerende at høre fra både børn, unge og fagfolk om, hvordan vi hver især griber mod an i hverdagen og om, hvordan vi kan turde blive endnu mere modige. Jeg er særligt imponeret over den tilgang til mod, som vores børn og unge mennesker har. De har en gejst og en vilje til mod, som jeg er sikker på vil hjælpe dem i fremtiden, når de fx skal ud på arbejdsmarkedet. Den gejst og vilje skal vi i vores dagtilbud og skoler støtte op om, samtidig med at vi skal hjælpe vores børn og unge til at blive endnu mere modige,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget i Solrød Kommune.  


På topmødet kunne de i alt ca. 300 personer, der var mødt op, høre om mod i mange afskygninger. Der var bl.a. flere temastande, hvor tilhørende havde mulighed for at høre om og se konkrete eksempler på, hvordan Solrød Kommunes dagtilbud, skoler og tilknyttede organisationer arbejder med mod i hverdagen. Samtidig var der naturligvis også indlæg fra dem, det hele handlede om – børn og unge – som gav modige indlæg om deres perspektiver på, hvad mod er for dem.

Topmødet bød også på to inspirerende oplæg fra foredragsholder og ekspert i sundhed Chris MacDonald og socialpsykolog og lektor ved Roskilde Universitet Allan Westerling, som begge gav deres betragtninger på, hvilke foranderlige betingelser som nutidens børn og unge og deres familier skal navigere i.

Årsagen til, at topmødet netop handlede om mod, er Solrød Kommune Dannelsesstrategi. Det er en strategi, der skal ruste børn og unge til et liv som ansvarlige, demokratiske samfundsborgere, der aktivt deltager i deres egen tilværelse og i fællesskaber. Dannelsesstrategien tager afsæt i fire karaktertræk, og netop mod er et af de karaktertræk. De tre andre er nysgerrighed, menneskelighed og robusthed, og det er karaktertræk, som hele 0-18 års området i Solrød Kommune arbejder med for at styrke børn og unges dannelse.  

Og hele 0-18 års området var da også repræsenteret ved topmødet, hvor bl.a. både forældre, fagfolk, politikere og mange andre havde valgt at møde op og deltage i de mange gode snakke om mod til stor begejstring for udvalgsformanden.

”Det har været en helt fantastisk inspirerende aften, og på Familie- og uddannelsesudvalget og byrådets vegne vil jeg gerne takke både alle dem, der delte ud af deres perspektiver på og oplevelser med mod, og også alle dem, der mødte op for at høre om mod. I har alle været med til at gøre Solrød Kommunes Børne- og Ungetopmøde til noget helt særligt,” siger Kim Sunesen.

Ved det gratis topmøde, som blev afholdt i Solrød Idrætscenter, var der naturligvis også sørget for lidt godt til ganen i form af forskellige foodtrucks.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Grusplads får anden belægning

21-10-2021
Den lille plads med grusbelægning i den vestlige ende af Centergaden får klinkebelægning i stedet for det nuværende grus.

Kom og oplev kommunalvalget helt tæt på

21-10-2021
Har du lyst til at komme backstage til kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021 og opleve demokratiet udfolde sig på allernærmeste hold? Så skal du melde dig som tilforordnet.

Hjælp – spillet tager mit barn

14-10-2021
Foredrag - Jan Kjær sætte fokus på børns spilvaner

Barselscafé: Babymotorik

14-10-2021
Barselscafeen i Solrød Bibliotek og Kulturhus byder på babymotorik for babyer og deres forældre

Der er valg til Ældrerådet den 16. november 2021

14-10-2021
Der skal vælges 7 medlemmer og op til 7 suppleanter til Solrød Kommunes Ældreråd.

Køge Bugt-borgmestre til transportministeren: Vi er bekymrede over Lynetteholm-slam

14-10-2021
Det store københavnske udviklingsprojekt Lynetteholmen vil medføre, at 2,5 mio. kubikmeter slam skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt. Det bekymrer Køge Bugt-borgmestrene, der tirsdag på et møde delte deres bekymring med transportministeren.

Stort flertal har vedtaget budgettet for 2022-2025

14-10-2021
Syv ud af Solrød Byråds otte partier, der repræsenterer 18 ud af 19 byrådsmedlemmer, har vedtaget budgettet for 2022-2025, som sikrer, at Solrød Kommune også fremover er et dejligt og trygt sted at leve og bo.

Næste skridt i støjbekæmpelse: Analyse skal finde realistiske løsninger på motorvejs-støj

14-10-2021
Siden 2005 har Solrød Kommune bekæmpet støj fra den statslige Køge Bugt Motorvej, og byrådet har nu besluttet at sætte gang i en analyse, der skal afdække, hvordan støjen fra motorvejen kan mindskes med konkrete, realistiske initiativer, der kan indgå i statens nye pulje til støjbekæmpelse.

Solrød Kommune gør klar til flere elbiler: Ny strategi for el-ladestandere

14-10-2021
Byrådet har vedtaget en strategi for el-ladestandere, som skal være med til at gøre det lettere for borgerne at tage valget om at skifte diesel- eller benzinbilen ud med et grønnere alternativ.

Flere penge til ekstra aktiviteter for ældre og handicappede og til efteruddannelse af plejepersonale

14-10-2021
Der er ekstra mange gode oplevelser på vej til både beboere på Plejecenter Christians Have, sårbare ældre og personer med handicap, der har været ramt af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 pandemien. Samtidig har Solrød Kommune også fået statslige midler til at efteruddanne ufaglært personale i ældreplejen.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online