Lokalplanforslag baner vejen for flere nye boliger i Havdrup Vest

16. september 2021

Der kan være op imod 100 nye boliger på vej til den attraktive bydel Havdrup Vest. Lokalplanforslaget for området er i høring fra den 9. september til den 4. november 2021, og der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget den 4. oktober 2021.

Henover de sidste 10 år har Havdrup Vest vokset sig til en ny, attraktiv bydel i Havdrup, og nu er der udsigt til, at endnu flere kan få mulighed for at slå sig ned i den populære del af stationsbyen Havdrup. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har nemlig på udvalgets møde den 6. september 2021 godkendt et nyt lokalplanforslag, som sætter rammerne for opførelsen af op imod ca. 100 nye boliger på den private matrikel Ulvemosen i Havdrup Vest.

Området grænser op til flere af de nye boligområder, der er blomstret frem de senere år i Havdrup Vest, og der er i lokalplanforslaget lagt op til, at de mulige nye boliger skal være en blanding af parcelhuse, rækkehuse og dobbelthuse. De mulige boliger opføres nær grønne arealer, hvor dele af arealerne skal anlægges som vildt engareal med blomster og urter, der er hjemmehørende i Danmark, og som kan bidrage til at øge biodiversiteten i området.


”Havdrup er et dejligt sted, og jeg kan godt forstå, hvorfor mange har haft lyst til at flytte til der til. De mange forskellige boligformer i Havdrup Vest og nærheden til naturen kombineret med gode trafikale forhold, gode daginstitutions- og skoletilbud og gode muligheder for et rigt fritidsliv appellerer til mange. Derfor er det også super godt, at vi nu sætter rammerne for muligheden for at opføre de sidste nye boliger i Havdrup Vest,” siger Niels Hörup, formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester.

Kom med input til lokalplanforslaget
For at kunne lave så godt et lokalplanforslag som muligt har Solrød Kommune afholdt et dialogmøde, hvor borgere kunne komme med input til planen, og det er stadig mulig at give sit besyv med. Lokalplanforslaget sendes nemlig også i høring fra den 9. september til den 4. november 2021, og der afholdes et borgermøde om lokalplanforslaget den 4. oktober 2021 kl. 19-21 på Havdrup Skole. Nærmere information om borgermødet kan findes på www.solrod.dk

Fakta
Fundamentet for udviklingen i Havdrup Vest findes i den samlede helhedsplan for Havdrup, som byrådet vedtog tilbage i 2005 og som blev vedtaget som et tillæg til kommuneplan 1997-2009. Hele tillægget blev en del af Kommuneplan 2009. Allerede dengang havde byrådet klare visioner for, hvordan bydelen skulle udvikle sig, og på baggrund af helhedsplanen for Havdrup blev strukturplanen for Havdrup Vest udviklet i 2008 og revideret i 2012. Det er den plan, der ligger til grund for det attraktive boligområde med grønne arealer og forskellige boligtyper, der i dag er vokset frem på de tidligere marker.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Grusplads får anden belægning

21-10-2021
Den lille plads med grusbelægning i den vestlige ende af Centergaden får klinkebelægning i stedet for det nuværende grus.

Kom og oplev kommunalvalget helt tæt på

21-10-2021
Har du lyst til at komme backstage til kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021 og opleve demokratiet udfolde sig på allernærmeste hold? Så skal du melde dig som tilforordnet.

Hjælp – spillet tager mit barn

14-10-2021
Foredrag - Jan Kjær sætte fokus på børns spilvaner

Barselscafé: Babymotorik

14-10-2021
Barselscafeen i Solrød Bibliotek og Kulturhus byder på babymotorik for babyer og deres forældre

Der er valg til Ældrerådet den 16. november 2021

14-10-2021
Der skal vælges 7 medlemmer og op til 7 suppleanter til Solrød Kommunes Ældreråd.

Køge Bugt-borgmestre til transportministeren: Vi er bekymrede over Lynetteholm-slam

14-10-2021
Det store københavnske udviklingsprojekt Lynetteholmen vil medføre, at 2,5 mio. kubikmeter slam skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt. Det bekymrer Køge Bugt-borgmestrene, der tirsdag på et møde delte deres bekymring med transportministeren.

Stort flertal har vedtaget budgettet for 2022-2025

14-10-2021
Syv ud af Solrød Byråds otte partier, der repræsenterer 18 ud af 19 byrådsmedlemmer, har vedtaget budgettet for 2022-2025, som sikrer, at Solrød Kommune også fremover er et dejligt og trygt sted at leve og bo.

Næste skridt i støjbekæmpelse: Analyse skal finde realistiske løsninger på motorvejs-støj

14-10-2021
Siden 2005 har Solrød Kommune bekæmpet støj fra den statslige Køge Bugt Motorvej, og byrådet har nu besluttet at sætte gang i en analyse, der skal afdække, hvordan støjen fra motorvejen kan mindskes med konkrete, realistiske initiativer, der kan indgå i statens nye pulje til støjbekæmpelse.

Solrød Kommune gør klar til flere elbiler: Ny strategi for el-ladestandere

14-10-2021
Byrådet har vedtaget en strategi for el-ladestandere, som skal være med til at gøre det lettere for borgerne at tage valget om at skifte diesel- eller benzinbilen ud med et grønnere alternativ.

Flere penge til ekstra aktiviteter for ældre og handicappede og til efteruddannelse af plejepersonale

14-10-2021
Der er ekstra mange gode oplevelser på vej til både beboere på Plejecenter Christians Have, sårbare ældre og personer med handicap, der har været ramt af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 pandemien. Samtidig har Solrød Kommune også fået statslige midler til at efteruddanne ufaglært personale i ældreplejen.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online