Kystsikring: Spillereglerne for det fælles klitlaug er nu vedtaget

16. september 2021

Rammerne for det klitlaug, som skal nedsættes i forbindelse med etableringen af kystsikring af område A øst for Strandvejen, ligger nu fast, og et midlertidigt klitlaug er udpeget.

Planen for, hvordan Solrød Kommunes kyststrækning skal sikres, så borgere og erhvervsliv kan føle sig trygge mod oversvømmelser, ligger allerede klar, og nu er planen for etableringen af et klitlaug for området øst for Strandvejen også klar.

Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 13. september 2021 godkendt vedtægterne for Solrød Strand Klitlaug og udpeget repræsentanter til en midlertidige bestyrelse i klitlauget.

”Borgerne i området har fra starten af spillet en vigtig rolle i udformningen af kystsikringsprojektet, og det er kun naturligt, at vi nu også opretter et klitlaug, hvilket også har været et ønske hos grundejerforeningerne i området,” siger borgmester Niels Hörup, som også er formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget. 


Klitlauget får til opgave at tilse, at kystsikringen bliver vedligeholdt samt, at det økonomiske grundlag for kystsikringen er stabilt. Klitlauget er samtidig borgernes indgang til viden om den omfattende sikring af Solrød Kommunes kyststrækning.

Forud for byrådets beslutning har klitlaugets vedtægter været i høring, og det er som følge af høringen blevet skrevet ind i laugets vedtægter, at klitlauget skal udføre sine opgaver under hensyntagen til naturinteresser, rekreative interesser og grundejerinteresser i det omfang, det kan lade sig gøre uden at svække kystbeskyttelsesformålet.

Den midlertidige bestyrelse i klitlauget består af to personer indstillet fra hver af de to berørte grundejerforeninger og en repræsentant udpeget af byrådet. På en generalforsamling i efteråret 2022 vælges en bestyrelse efter vedtægternes almindelige bestemmelser, der skal varetage vedligeholdelsesopgaverne i årene fremover.

Fakta
I 2007 vedtog EU et oversvømmelsesdirektiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse fra kystzonen. På baggrund EU’s direktiv har Kystdirektoratet lavet en kortlægning, hvor Køge Bugt er udpeget som et af 10 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser. På baggrund af den udpegning, har Solrød Kommune udarbejdet en plan for kystsikring, som skal beskytte kommunens borgere og erhvervsliv mod oversvømmelser. Du kan læse mere om sikringen af Solrød Kommunes kystområde på www.solrod.dk/borger/aktuelle-projekter/kystsikring

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Grusplads får anden belægning

21-10-2021
Den lille plads med grusbelægning i den vestlige ende af Centergaden får klinkebelægning i stedet for det nuværende grus.

Kom og oplev kommunalvalget helt tæt på

21-10-2021
Har du lyst til at komme backstage til kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021 og opleve demokratiet udfolde sig på allernærmeste hold? Så skal du melde dig som tilforordnet.

Hjælp – spillet tager mit barn

14-10-2021
Foredrag - Jan Kjær sætte fokus på børns spilvaner

Barselscafé: Babymotorik

14-10-2021
Barselscafeen i Solrød Bibliotek og Kulturhus byder på babymotorik for babyer og deres forældre

Der er valg til Ældrerådet den 16. november 2021

14-10-2021
Der skal vælges 7 medlemmer og op til 7 suppleanter til Solrød Kommunes Ældreråd.

Køge Bugt-borgmestre til transportministeren: Vi er bekymrede over Lynetteholm-slam

14-10-2021
Det store københavnske udviklingsprojekt Lynetteholmen vil medføre, at 2,5 mio. kubikmeter slam skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt. Det bekymrer Køge Bugt-borgmestrene, der tirsdag på et møde delte deres bekymring med transportministeren.

Stort flertal har vedtaget budgettet for 2022-2025

14-10-2021
Syv ud af Solrød Byråds otte partier, der repræsenterer 18 ud af 19 byrådsmedlemmer, har vedtaget budgettet for 2022-2025, som sikrer, at Solrød Kommune også fremover er et dejligt og trygt sted at leve og bo.

Næste skridt i støjbekæmpelse: Analyse skal finde realistiske løsninger på motorvejs-støj

14-10-2021
Siden 2005 har Solrød Kommune bekæmpet støj fra den statslige Køge Bugt Motorvej, og byrådet har nu besluttet at sætte gang i en analyse, der skal afdække, hvordan støjen fra motorvejen kan mindskes med konkrete, realistiske initiativer, der kan indgå i statens nye pulje til støjbekæmpelse.

Solrød Kommune gør klar til flere elbiler: Ny strategi for el-ladestandere

14-10-2021
Byrådet har vedtaget en strategi for el-ladestandere, som skal være med til at gøre det lettere for borgerne at tage valget om at skifte diesel- eller benzinbilen ud med et grønnere alternativ.

Flere penge til ekstra aktiviteter for ældre og handicappede og til efteruddannelse af plejepersonale

14-10-2021
Der er ekstra mange gode oplevelser på vej til både beboere på Plejecenter Christians Have, sårbare ældre og personer med handicap, der har været ramt af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 pandemien. Samtidig har Solrød Kommune også fået statslige midler til at efteruddanne ufaglært personale i ældreplejen.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online