Lokalplanforslag sætter rammerne for ny hal ved SIC og muligt nyt klubhus

13. september 2021Lokalplanforslaget, der skal gøre det muligt at bygge en ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter, som skal skabe endnu bedre rammer for fællesskaber og samhørighed, er nu i høring. Lokalplanforslaget gør det også muligt for Solrød FC at etablere et nyt klubhus.

Solrød Idrætscenter skal være et aktivt og levende idrætscenter med gode muligheder for fællesskaber, samhørighed og fleksible og attraktive rammer. Sådan lød konklusionen, da foreninger og brugere i 2018 satte ord på deres drømme og forventninger til Solrød Idrætscenter. På ønskelisten stod også muligheden for en ny idrætshal, og for at den del af drømmen kan bringes til live, skal lokalplanen for området ændres.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har derfor på udvalgets møde den 6. september 2021 behandlet og godkendt det lokalplanforslag, som gør det muligt at bygge en ny idrætshal, hvor brugernes drømme kan folde sig ud. Samtidig gør lokalplanforslaget det også muligt at opfylde et stort ønske hos den lokale fodboldklub Solrød FC – et klubhus. Lokalplanforslaget åbner nemlig også op for, at klubben kan etablere et klubhus med omklædningsmuligheder mellem den nuværende opvisningsbane og kunststofbanerne.

”I Solrød Kommune er vi beriget med et meget aktivt foreningsliv, og vi har generelt også nogle rigtig gode og fleksible rammer, som støtter op om vores aktive foreningsliv. Det er naturligvis rigtig dejligt, når vi i byrådet har muligheden for at gøre de rammer endnu bedre med en ny hal, der vil komme til at summe af aktiviteter. Samtidig ved vi, at et nyt klubhus har stået meget højt på Solrød FC’s ønskeliste i mange år, og de planer bliver også mulige at bringe til live med det nye lokalplanforslag,” siger Niels Hörup, formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester.

Lokalplanforslaget gør det desuden muligt at udvide Børnenes Idrætshus, hvis der skulle opstå et behov for det i fremtiden. I planen er der også udlagt et areal i områdets vestlige del til en eventuel fremtidig hal i området mellem tennisbanerne og boligområdet Litorinaparken – der er dog ingen planer om en hal i det område på nuværende tidspunkt.

Borgermøde den 27. september 2021
Lokalplanforslaget er i høring frem til den 4. november 2021, og der vil blive afholdt et borgermøde om lokalplanforslaget den 27. september 2021 i Hjerterummet i Solrød Idrætscenter kl. 19-20.30.

Fakta:
I budgetaftalen for 2019 satte aftaleparterne midler af til en ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter, og byrådet besluttede på sit møde i december 2020, at arbejde videre med etableringen af den nye hal. Opførelsen af en ny hal kan ikke ske inden for rammerne af den gældende lokalplan, og derfor er der udarbejdet et nyt lokalplanforslag, som er i høring frem til den 4. november 2021.


Solrød Kommune
ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online