Derfor vil Konservative have en ny daginstitution i Solrød Kommune

13. september 2021

Af Jan Færch og Morten Scheelsbeck, konservative byrådsmedlemmer i Solrød Kommune

På byrådsmødet mandag aften, hvor Solrød Kommunes budget for 2022 blev førstebehandlet, gentog vi vores ønske om, at der bliver bygget en ny daginstitution i de kommende år. Vi har allerede bragt det ind i forhandlingerne, og vi kommer til alt holde fast i det, for det er enormt vigtigt for os - og for børnene i kommunen.

Vi ønsker en helt ny, integreret daginstitution – altså både vuggestue og børnehave – og gerne en slags strandbørnehave eller naturbørnehave. Det bliver der ikke råd til allerede til næste år, men vi vil have det lagt i budgettet i overslagsårene, så vi kan begynde at indtænke den for de kommende år.Børnetallene peger i forskellige retninger
Solrød Kommunes egne befolkningsprognoser viser, at børnetallet i kommunen vil falde efter 2024, og hvis man stolede alene på det, ville det måske ikke nødvendigvis give mening at investere i en ny institution. Men for det første har Solrød Kommune tidligere taget fejl i sine prognoser, fordi der er flyttet flere børnefamilier end forventet ind i eksempelvis Karlstrup Strand-området, og derudover mener vi stadig, at området kan prioriteres højere.

Hvis man ser nærmere på de befolkningsprognoser, som enten Kommunernes Landsforening eller Danmarks Statistik udfærdiger, så vil børnetallene i Solrød Kommune fortsætte med at stige mange år efter 2024, og derfor vil vi gerne være på den sikre side, når vi indretter fremtiden for børnene og deres familier.

Slut med lappeløsninger - vi ønsker fremtidssikker løsning
Vi har flere gange i denne valgperiode måttet afsætte ekstra penge for at forbedre vores eksisterende dagtilbud, og vi har også måttet sætte flere børn ind i dagtilbuddene, end vi egentlig havde lyst til. Og de løsninger - som vi bliver nødt til at kalde lappeløsninger - er vi ikke glade for.

Derfor ønsker vi en mere fremtidssikret løsning, hvor vi afsætter de nødvendige midler til at bygge en helt ny daginstitution, så vi er sikre på at kunne klare de fremtidige udfordringer uden hele tiden at skulle lappe på de eksisterende.

Og så må vi også bare sige, at vi jo ikke skal finde vores politiske løsninger i kommunale regneark. Selv i en situation, hvor børnefaldet rent faktisk vil stagnere, vil vi stadig have den holdning, at vi godt kan prioritere hverdagen for børnene i kommunen endnu højere, end vi gør i dag.

Det vil vi konservative i hvert fald, og det ønske kommer vi til at stå stejlt på i de fortsatte forhandlinger om Solrød Kommunes budget for 2022 og årene derefter.

Flere artikler

Flygtningecenter i Solrød

03-03-2022
Vi kan mere, også for flygtninge!!

Ny idrætshal på vej ved Solrød Idrætscenter

03-03-2022
Der har meget længe været et berettiget ønske fra Solrød Kommunes mange idrætsforeninger om at få bygget en ny og moderne idrætshal. Kapaciteten er voldsomt presset, og idrætsorganisationerne har været inddraget i en omfattende proces, der skulle kortlægge, hvordan en ny hal skulle se ud.

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

22-11-2021
Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

15-11-2021
Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

15-11-2021
Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

VoresSolrød - Seniorpolitik

11-11-2021
Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

11-11-2021
Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online