Derfor vil Konservative have en ny daginstitution i Solrød Kommune

13. september 2021

Af Jan Færch og Morten Scheelsbeck, konservative byrådsmedlemmer i Solrød Kommune

På byrådsmødet mandag aften, hvor Solrød Kommunes budget for 2022 blev førstebehandlet, gentog vi vores ønske om, at der bliver bygget en ny daginstitution i de kommende år. Vi har allerede bragt det ind i forhandlingerne, og vi kommer til alt holde fast i det, for det er enormt vigtigt for os - og for børnene i kommunen.

Vi ønsker en helt ny, integreret daginstitution – altså både vuggestue og børnehave – og gerne en slags strandbørnehave eller naturbørnehave. Det bliver der ikke råd til allerede til næste år, men vi vil have det lagt i budgettet i overslagsårene, så vi kan begynde at indtænke den for de kommende år.Børnetallene peger i forskellige retninger
Solrød Kommunes egne befolkningsprognoser viser, at børnetallet i kommunen vil falde efter 2024, og hvis man stolede alene på det, ville det måske ikke nødvendigvis give mening at investere i en ny institution. Men for det første har Solrød Kommune tidligere taget fejl i sine prognoser, fordi der er flyttet flere børnefamilier end forventet ind i eksempelvis Karlstrup Strand-området, og derudover mener vi stadig, at området kan prioriteres højere.

Hvis man ser nærmere på de befolkningsprognoser, som enten Kommunernes Landsforening eller Danmarks Statistik udfærdiger, så vil børnetallene i Solrød Kommune fortsætte med at stige mange år efter 2024, og derfor vil vi gerne være på den sikre side, når vi indretter fremtiden for børnene og deres familier.

Slut med lappeløsninger - vi ønsker fremtidssikker løsning
Vi har flere gange i denne valgperiode måttet afsætte ekstra penge for at forbedre vores eksisterende dagtilbud, og vi har også måttet sætte flere børn ind i dagtilbuddene, end vi egentlig havde lyst til. Og de løsninger - som vi bliver nødt til at kalde lappeløsninger - er vi ikke glade for.

Derfor ønsker vi en mere fremtidssikret løsning, hvor vi afsætter de nødvendige midler til at bygge en helt ny daginstitution, så vi er sikre på at kunne klare de fremtidige udfordringer uden hele tiden at skulle lappe på de eksisterende.

Og så må vi også bare sige, at vi jo ikke skal finde vores politiske løsninger i kommunale regneark. Selv i en situation, hvor børnefaldet rent faktisk vil stagnere, vil vi stadig have den holdning, at vi godt kan prioritere hverdagen for børnene i kommunen endnu højere, end vi gør i dag.

Det vil vi konservative i hvert fald, og det ønske kommer vi til at stå stejlt på i de fortsatte forhandlinger om Solrød Kommunes budget for 2022 og årene derefter.

Flere artikler

Her er de konservative ønsker til Solrød Kommunes budget

06-09-2021
De årlige forhandlinger om Solrød Kommunes budget for det kommende år er gået i gang i disse uger, og i løbet af den næste måneds tid skal et flertal blandt byrådets 19 medlemmer blive enige om et budget for 2022.

Her er de konservative ønsker til Solrød Kommunes budget

03-09-2021
Af: Jan Færch og Morten Scheelsbeck, Den konservative byrådsgruppe i Solrød Kommune

Solrød tilbyder det laveste kvalitetsniveau for m2 i daginstitutioner

16-08-2021
Solrøds normeringer er lave og de fysiske rammer på laveste niveau. Hvad ønsker vores nuværende og kommende byråd for vores børn?


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online