Succes med dannelsesstrategier kræver reelle normeringer

13. september 2021

Solrød Kommune har lanceret en dannelsesstrategi. Børns dannelse kræver nærværende voksne, men Solrød Kommune foretager igen nedskæringer på børneområdet – Hvordan hænger det sammen?

Mod dannes i relationer med nærværende voksne

Den 16. september afholder Solrød Kommune Børne- og Ungetopmøde med fokus på karaktertrækket: Mod. Samtidig skærer kommunen i personaleressourcerne i daginstitutionerne, hvilket giver dårligere normeringer hver dag, hver uge året rundt. Retningen med nedskæringer i normeringerne fortsætter i det fremlagte budgetforslag for 2022-2025.


Normeringen rækker kun til masse-pasning

Formanden for Familie- og uddannelsesudvalget nævner gang på gang, at Solrød er en “gennemsnitskommune” på normeringsområdet. Det betyder, ifølge Bureau 2000, en reel normering på 1:6,5 og 1:13,6 i hhv. vuggestue og børnehave. (Bureau 2000 maj. 2021.) Med de normeringer kan børns basale behov ikke opfyldes. Der er ikke fair overfor børn og personale at have fokus på dannelsesstrategier, når normeringen kun rækker til masse-pasning. 

BUPLs anbefalinger lyder på 1:3 og 1:6 - vel at mærke på gulvet og ikke på skrivebordet. Selvværd er forudsætning for udvikling

Solrøds dannelsesstrategi bygger på 4 karaktertræk: Nysgerrighed, Mod, Robusthed og Medmenneskelighed. For at et barn kan træne og mestre disse karaktertræk, kræver det selvværd. 

Selvværd opbygges og vedligeholdes hos barnet i relation med andre - og som forudsætning, i stabile relationer til kompetente voksne. (Dion Sommer, Professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet). For at opbygge et godt selvværd skal barnet mødes i situationer, hvor det øver sig i at tackle udfordringer, modgang og skuffelser. Barnet skal have tid til at sætte ord på oplevelser og følelser, så modgangen kan vendes til erfaring. Med erfaringen lærer barnet, at det godt kan tackle både nederlag og skuffelser som en naturlig del af livet. Denne udvikling og læring sker i samarbejde med nærværende voksne. At tage ansvar for sig selv og andre og sidenhen for egen læring, er tillærte kompetencer, der forudsætter, at barnet guides i at aflæse andre mennesker. Det kræver voksne til at skubbe på, så børnenes mod bliver vakt - men også voksne til at gribe dem, når udfordringer overstiger modet eller evner.


Normeringer er forudsætning for dannelse af mod.

Igen og igen vender vi tilbage til behovet for bedre reelle normeringer. Når barnets basale behov er imødekommet, kan man bygge ovenpå med fine strategier. Solrød Kommune stiller store krav til det pædagogiske personale og børnene, samtidig med, at der sker nedskæringer på normalområdet. Solrød kommune undergraver derved muligheden for at opnå succes med deres dannelsesstrategi. 

Lad os starte med fundamentet: en god normering, som er tættere på 1:3 og 1:6 end 1:5,7 og 1:13,6 som i dag. Virkeligheden kalder måske mere på et topmøde om kvalitet i dagtilbud end på mod.


Hvorerderenvoksen Solrød


Flere artikler

Vi skal være fælles om at udvikle Solrød

16-09-2021
PRESSEMEDDELELSE FRA SF SOLRØD

Derfor vil Konservative have en ny daginstitution i Solrød Kommune

16-09-2021
Vi ønsker en helt ny, integreret daginstitution

BARNETS STEMME I BYRÅDET

16-09-2021
Lil Lyrstrand på 35 år er kandidat til kommunalvalget 2021 for lokallisten VoresSolrød.

Svømmehallen er åben i efterårsferien

16-09-2021
Solrød Svømmehal er åben for vandglade gæster i uge 42.

Ny krimiserie fra svenske Kristina Ohlsson

16-09-2021
Bestseller Kristina Ohlsson er ude med Strindbergserien: en ny nordisk krimiserie, der foregår ved den svenske vestkyst.

Lokalplanforslag sætter rammerne for ny hal ved SIC og muligt nyt klubhus

16-09-2021
Lokalplanforslaget, der skal gøre det muligt at bygge en ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter, som skal skabe endnu bedre rammer for fællesskaber og samhørighed, er nu i høring. Lokalplanforslaget gør det også muligt for Solrød FC at etablere et nyt klubhus.

September: Top 10 reserveringer

13-09-2021
Se Solrød Biblioteks mest populære voksenbøger her.

Oktoberfest i Solrød Center

13-09-2021
Find din indre tyroler frem og kom til Oktoberfest i Solrød Center! Sussi & Leo og DJ Tyrol garanterer den ultimative tyrolerfest.Vi gentager succesen fra sidste år. Giv den fuld gas med lederhosen, dirnl-kleid, tyrolerhat og øl i kander.

UNIKKE NATURPERLER I SOLRØD

13-09-2021
Solrød er begunstiget med en stor kyststrækning, og stranden bruges hver dag af mange Solrødborgere til rekreative formål. Det samme gør sig gældende for Kalkgraven og Staunings ø mv. I Venstre er vi optaget af, at flest mulig borgere har gode adgange til naturen.

STRANDENS HUS BLIVER TIL VIRKELIGHED

13-09-2021
Det samlede "projekt Strandens Hus" består dels af en kommunal del med en bebyggelse til foreninger foruden offentlige toiletter, parkering og grønne områder og dels en privat del i form af en selvstændig bygning med en restaurant/café med tilhørende iskiosk.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online