Succes med dannelsesstrategier kræver reelle normeringer

13. september 2021

Solrød Kommune har lanceret en dannelsesstrategi. Børns dannelse kræver nærværende voksne, men Solrød Kommune foretager igen nedskæringer på børneområdet – Hvordan hænger det sammen?

Mod dannes i relationer med nærværende voksne

Den 16. september afholder Solrød Kommune Børne- og Ungetopmøde med fokus på karaktertrækket: Mod. Samtidig skærer kommunen i personaleressourcerne i daginstitutionerne, hvilket giver dårligere normeringer hver dag, hver uge året rundt. Retningen med nedskæringer i normeringerne fortsætter i det fremlagte budgetforslag for 2022-2025.


Normeringen rækker kun til masse-pasning

Formanden for Familie- og uddannelsesudvalget nævner gang på gang, at Solrød er en “gennemsnitskommune” på normeringsområdet. Det betyder, ifølge Bureau 2000, en reel normering på 1:6,5 og 1:13,6 i hhv. vuggestue og børnehave. (Bureau 2000 maj. 2021.) Med de normeringer kan børns basale behov ikke opfyldes. Der er ikke fair overfor børn og personale at have fokus på dannelsesstrategier, når normeringen kun rækker til masse-pasning. 

BUPLs anbefalinger lyder på 1:3 og 1:6 - vel at mærke på gulvet og ikke på skrivebordet. Selvværd er forudsætning for udvikling

Solrøds dannelsesstrategi bygger på 4 karaktertræk: Nysgerrighed, Mod, Robusthed og Medmenneskelighed. For at et barn kan træne og mestre disse karaktertræk, kræver det selvværd. 

Selvværd opbygges og vedligeholdes hos barnet i relation med andre - og som forudsætning, i stabile relationer til kompetente voksne. (Dion Sommer, Professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet). For at opbygge et godt selvværd skal barnet mødes i situationer, hvor det øver sig i at tackle udfordringer, modgang og skuffelser. Barnet skal have tid til at sætte ord på oplevelser og følelser, så modgangen kan vendes til erfaring. Med erfaringen lærer barnet, at det godt kan tackle både nederlag og skuffelser som en naturlig del af livet. Denne udvikling og læring sker i samarbejde med nærværende voksne. At tage ansvar for sig selv og andre og sidenhen for egen læring, er tillærte kompetencer, der forudsætter, at barnet guides i at aflæse andre mennesker. Det kræver voksne til at skubbe på, så børnenes mod bliver vakt - men også voksne til at gribe dem, når udfordringer overstiger modet eller evner.


Normeringer er forudsætning for dannelse af mod.

Igen og igen vender vi tilbage til behovet for bedre reelle normeringer. Når barnets basale behov er imødekommet, kan man bygge ovenpå med fine strategier. Solrød Kommune stiller store krav til det pædagogiske personale og børnene, samtidig med, at der sker nedskæringer på normalområdet. Solrød kommune undergraver derved muligheden for at opnå succes med deres dannelsesstrategi. 

Lad os starte med fundamentet: en god normering, som er tættere på 1:3 og 1:6 end 1:5,7 og 1:13,6 som i dag. Virkeligheden kalder måske mere på et topmøde om kvalitet i dagtilbud end på mod.


Hvorerderenvoksen SolrødANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online