Konservative og Dansk Folkeparti bebuder tættere samarbejde - også efter valget

13. september 2021

Søndag havde byrådskandidater fra Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti sat hinanden stævne til en politisk debat på stranden i Solrød. De to partier blev ikke enige om alt, men der var enighed om, at Solrød Kommune skal i en ny retning med større fokus på børn, ældre og borgerinddragelse.

Debatten kørte i to timer, og politikerne kom vidt omkring. Der var mange områder med fælles interesse som fx bevarelse af klippekortordningen og ønske om en ny daginstitution. Men det var bestemt også områder, hvor politikerne oplevede forskelle og uenighed. De to partier havde på forhånd lovet at komme med en udmelding oven på det udendørs debatmøde, og det resulterede i et håndslag på at samarbejde efter valget den 16. november.

Stærkere sammen i fremtiden
“Vi vil gerne debattere, hvor vi er uenige og handle, hvor der er enighed. Vi er to forskellige partier, og vi ser ikke ens på alle sager. Sådan skal det også være, da vi jo netop repræsenterer forskellige vælgere, men vi er også enige om, at vi skal fokusere på det, der samler os, så vi kan stå stærkere sammen i fremtiden,” lød det efter debatten fra Dansk Folkepartis byrådsmedlem Brian Mørch, der også er sit partis spidskandidat til valget 16. november.


Foto: Scheelsbeck

Den konservative borgmesterkandidat Jan Færch stemte i:

“Vi har allerede i dag et glimrende samarbejde med Brian Mørch, der er en god repræsentant for Dansk Folkeparti i byrådet, men jeg kan sagtens se os samarbejde tættere i fremtiden. Det var der enighed om på stranden i dag, og det er jeg rigtigt glad for. Det tegner godt.”

To borgerlige partier
Dansk Folkeparti har i dag ét mandat i byrådet, og Det Konservative Folkeparti har to, men begge partier håber at gå frem til valget:

“Vi er begge borgerlige partier, men vi bor også i en langt overvejende borgerlig kommune, så der er plads til fremgang til os begge - især når man tager Venstres metaltræthed og generelle tilbagegang in mente. Der er brug for borgerlig styring af kommunen, men vi mener også, at det sagtens kan se i et bredere samarbejde end det, vi har set de seneste mange år, hvor alt for meget magt har været centreret omkring kun ét parti. En bedre fordeling af magten og indflydelsen ville helt sikkert være til gavn for borgerne og ikke mindst kommunens fremtid,” understreger Brian Mørch og Jan Færch i en fælles udtalelse.

Der er kommunalvalg tirsdag den 16. november, hvor vælgerne i Solrød Kommune skal sammensætte et nyt byråd.ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online