Pressemeddelelse: Borgerinddragelse og demokratiudvikling

Pressemeddelelse fra SF Solrød

Pressemeddelelse: Borgerinddragelse og demokratiudvikling
Udviklingen af det lokale demokrati er et emne, der optager SF Solrød.

Vores bevægelsesfrihed på området er dog i høj grad reguleret af centrale fastlagte retningslinjer.
Fingerplaner, trafikkorridorer, regionsplanlægning og boligudbygningsplaner/ by og land giver med hver deres ret nogle begrænsninger for den kommunale selvbestemmelse.
Det er et vilkår!

Men, hvordan bruger vi så de muligheder, vi har, på lokal indflydelse?

Det kan gøres bedre. Vores politiske struktur med tre udvalg passede godt for over tyve år siden.

Men i dag med øget globalisering og et samfund indeholdende en hyperkompleksitet, er det slet ikke sikkert, at vores nuværende opgavefordeling er optimal. Derfor vil SF Solrød stille forslag om, at den nuværende udvalgsstruktur kigges igennem i sømmene.

SF Solrød vil derfor arbejde for, at
  • Der oprettes et selvstændigt Klima-, natur- og miljøudvalg
  • Sikre fagudvalgenes selvforvaltning og større mulighed for inddragelse af relevante aktører
  • Der udvikles en samarbejdsmodel i Solrød baseret på aktivt medborgerskab, ekspertviden og ansvarlig økonomi
  • Byrådet ændrer navn til Kommunalbestyrelsen
SF Solrød mener, at der er behov for at oprette et selvstændigt Klima-, natur og miljøudvalg for at støtte op om den grønne omstilling. Desuden mener vi, at flere områder skal styrkes ved at flytte en større del af sagsbehandlingen fra Økonomiudvalget over i de relevante udvalg.

I SF Solrød ønsker vi ligeledes at udfordre den nuværende struktur i den kommunale politikudvikling og er åbne for en langt mere eksperimenterende kultur med borgerinddragelse, lokalråd/ landsbyråd og en bred forståelse af interessenter - også i enkelte sager.

SF Solrød vil arbejde for en samarbejdsmodel i Solrød baseret på aktivt medborgerskab, ekspertviden og ansvarlig økonomi, hvor netop samarbejdet mellem lokale interesseorganisationer, borgere og kommunen danner grobund for de mest innovative ideer og optimale løsninger til glæde for borgerne.

Endelig vil SF Solrød stille forslag om, at Byrådet ændrer navn til Kommunalbestyrelsen. “Byrådet” er gammeldags og signalerer ikke, at de folkevalgte er hele kommunens valgte og derfor skal varetage den samlede kommunes interesse - altså en borgerbestyrelse.

Claus Redder Madsen, 1. viceborgmester og medlem af byrådet for SF


Flere artikler

Lokalplan for Solrød Strandvej øst for Solrød Center med tilhørende kommuneplantillæg

Af Jan Færch, byrådsmedlem og gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i Solrød Kommune

Nye tal: Mange flere medlemmer i idrætsforeningerne i Solrød Kommune

Af Morten Scheelsbeck, formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i Solrød Kommune

Der er sagt og skrevet meget om padeltennis de seneste uger…

Af Morten Scheelsbeck, formand for byrådets kultur-, idræts- og fritidsudvalg, Det Konservative Folkeparti, Solrød Kommune

Solrød Kommunes nye kultur- og fritidspolitik er nu undervejs

Af Morten Scheelsbeck (K), byrådsmedlem og formand for byrådets kultur-, idræts- og fritidsudvalg

Halvdelen af lejlighederne i Green Hills er udlejet

Halvdelen af fyrtårnsprojektet Green Hills i Solrød er udlejet: "Vi har aldrig oplevet så stor interesse"

Uglegårdskolen får 4.800 kr. fra skolemælkslegatet til at stable kopper

Pressemeddelelse fra Mejeriernes Skolemælksordning den 1. december 2022

12. dec. kl. 19-21: Debat og foredrag om at leve bæredygtigt

LOF inviterer til foredrag i Solrød og at leve bæredygtigt med Jesper Dalgaard Pøhler


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online