Socialdemokratiet siger nej til et nyt Rådhus på stationspladsen

9. september 2021

Solrød Center har brug for ny livskraft. Det skal være et attraktivt samlingspunkt for handel og fælles oplevelsesaktiviteter for borgere i hele kommunen. Et stærkt handelscenter, gode muligheder for at gå ud at spise og opleve kulturelle tilbud. Det kræver en ny samlet plan for hele centeret, med etablering af Borgernes Hus som centralt element.

Derfor har Socialdemokratiet svært ved at se ideen i, at et nyt stort rådhus skal placeres i sammenhæng med Borgernes Hus. ”For os er Rådhuset ikke det bærende element i skabelsen af et Borgernes Hus, og vi mangler fortsat at høre fra Venstre, hvorfor de mener, at det nye Rådhus skal være det centrale omdrejningspunkt på stationspladsen. Det er vi nemlig dybt uenige i.” fortæller Jonas Ring Madsen, Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet.

For Socialdemokratiet handler skabelsen af et nyt centralt samlingspunkt i Solrød om at skabe fællesskaber, understøtte sociale aktiviteter, skabe flere kulturelle tilbud, understøtte foreningslivet og skabe oplevelser for borgerne. Altså initiativer der alle sammen giver flere muligheder for borgerne i Solrød Kommune og som samtidigt er med til at understøtte Solrød Center. 


Placeringen af et nyt Rådhus på stationspladsen vil ikke understøtte Solrød Center, men derimod begrænse mulighederne for borgervendte aktiviteter og modarbejde ambitionen om en mere levende bymidte i Solrød med flere kulturelle tilbud. Det vil samtidig medføre øget biltrængsel og et stort parkeringshus centralt i Solrød. ”Det er altså ikke en meningsfuld udnyttelse af den mest attraktive grund i Solrød Kommune, og jeg kan slet ikke forestille mig, at der er opbakning i befolkningen til, at stationspladsen skal bruges på et nyt Rådhus – det er en ommer.” fortæller Jonas Ring Madsen, Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet. 

Socialdemokratiet er ikke imod, at man ser på muligheden for, at der etableres et nyt rådhus, men det kræver at man undersøger alternative placeringer. Og hvis det står til Socialdemokratiets borgmesterkandidat, ligger en løsning lige for. ”Vi bør undersøge muligheden for at placere et eventuelt nyt Rådhus på dele af Solrød gl. Skole. Det vil give mulighed for flere borgerrettede aktiviteter på stationspladsen, seniorvenlige boliger hvor det nuværende rådhus ligger og stadig sikre tidssvarende rammer for medarbejderne i Solrød Kommune.” fortæller Jonas Ring Madsen, Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet.

Der er god logik i, at samle så mange borgerrettede aktiviteter som muligt på stationspladsen, til gavn for borgerne”. Stationspladsen skal være det nye samlingssted i Solrød, ellers kan vi lige så godt lade være med at gøre noget.” fortæller Jonas Ring Madsen, Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet.ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online