Forældre ønsker bedre normeringer og siger nej tak til overbelægning i daginstitutioner

6. september 2021

Tirsdag aften (31.8.2021) loggede over 30 deltagere ind til online dialogmøde om børneområdet, som omhandlede de 0-6 årige i Solrød Kommune. Debatten var arrangeret af lokale frivillige forældre fra Hvorerderenvoksen Solrød. Deltagere var arrangørerne, forældre, lokalpolitikere, kandidater til kommunalvalget, repræsentant fra BUPL, leder af en lokal privat børnehave m.fl..

Vi kom langt omkring spørgsmålet: Hvordan står det til på dagtilbudsområdet i Solrød?

Massiv forskning siger igen og igen, at kvalitet i dagtilbud består af: god normering, uddannet personale og god plads til børnene. (SFI, Christoffersen m.fl. 2014: Daginstitutionens betydning for børns udvikling). Men Solrød Kommune satser tilsyneladende på det modsatte: normeringer undermineres ved at tilføre flere børn uden tilsvarende midler. Andelen af uddannet personale er lav og oven i det, bliver der fremadrettet i spidsbelastningsperioder, 5 måneder om året, anvendt u-uddannet ung arbejdskraft på korttidskontrakter, til at passe flere børn på de samme m2. Har de ansvarshavende blik for, at der i samme stund opføres nybyg mens lokale dagplejere fyres?
Hvorerderenvoksen Solrød vil holde debatten i gang og opfodrer derfor op til kommunalvalget - og efter valget, til at børneområdet i højere grad prioriteres og i højere grad anskues fra et børneperspektiv forud for effektiviseringer og økonomiske interesser.


Generelt er daginstitutionsområdet blevet beskåret i en sådan grad, at der siden 1972 er kommet dobbelt så mange børn pr. voksne. Samtidig ser vi i stigende grad mentale helbredsproblemer blandt børn i form af udviklingsmæssige, adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer. (Vidensraad.dk, Holstein 2021).


Omsættertabellen* viser en normering i Solrød på 1:5,7 og 1:11,3 i hhv. vuggestuer og børnehaver. Altså er vi meget langt fra 1:3 og 1:6, som nogle lokalpolitikker gentagende gange henviser til at kommunen allerede opfylder. Undersøgelser fra Dansk Psykolog Forening viser, at lave normeringer fører til mistrivsel blandt børn. Det medfører stigning i antal af børn, der ikke kan rummes i de almindelig dagtilbud og skoler. Med den konsekvens, at udgifterne til specialområdet stiger, hvilket allerede har ramt Solrød Kommune. Løsningen er ikke at spare mere på normalområdet, men at forebygge, så udgifterne på den lange bane mindskes til specialområdet. Det er en etisk - og økonomisk gevinst både for det enkelt barn og dets familie og for samfundet som helhed.
Vi ønsker et fokus på, hvordan Solrød Kommune kan gøres til en attraktiv pædagog-arbejdsplads. I Solrød er der et mål om 60 % uddannet personale i dagtilbud. Det er ikke nået endnu. Landsgennemsnittet er 65%, så her halter det kommunalpolitiske ambitionsniveau. Sygefraværet blandt pædagogisk personale i Solrød højt, nemlig på 14,1% (oplyst inkl. barsel i det statens normeringer også inkluderer barslende). Blandt pædagogmedhjælpere er der 9,1 % i fravær ex. barsel og de udgør en stor del af personalet, ca. halvdelen af personalet. Der er kun afsat 5% til vikardækning, som også skal dække barn syg, ferie og kurser. Til sammenligning oplyser en lokal privat børnehave at have et sygefravær på kun 2,8 %. Der er altså plads til forbedringer af arbejdsmiljøet.

Solrød tilbyder på nuværende tidspunkt det laveste antal m2 inden for bygningsreglementet. Mange børn på for lidt plads giver et højt støjniveau, hvilket bl.a. forårsager stress til både børn og voksne - med dertilhørende sygefravær. Der er altså tale om en ond cirkel, som det kræver politisk indsats at bryde.


Alle, der har besøgt Solrøds intuitioner ved, at personalet gør en kæmpe indsats indenfor de givne rammer, men der er ikke hænder nok til at løfte opgaven og pladsen er for trang.


Debatten blev afsluttet med tak for en god deltagelse og en understregning af, at det kræver andre prioriteringer og kommunalpolitisk vilje, hvis Solrød skal være det bedste sted at leve og bo - også for de mindste borgere.


Mette Laurbjerg og Lil Lyrstrand m.fl. på vegne af Hvorerderenvoksen Solrød


Flere artikler

31 danmarksmester-titler til Solrød

25-11-2021
I weekenden d. 13. -14. november 2021 løb DM i sport stacking af stablen. Sport stacking er en individuel- og teamsport, hvor du skal stable plastkopper i bestemte sekvenser/pyramider.

Antallet af ansøgere til Dansk Folkehjælps Julehjælp sætter ny Danmarksrekord

25-11-2021
Den 1. november åbnede Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet op for ansøgninger til dette års Julehjælp, som fattige og udsatte familier kan søge hele måneden ud, og allerede nu, en uge inden december, har ansøgertallet sat en trist rekord. Indtil videre har 15.093 familier søgt om Julehjælp, hvilket er mere end sidste år, hvor i alt lidt over 15.000 udsatte havde brug for hjælp til at klare julen. Ifølge generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, vidner stigningen om et langt mere permanent fattigdomsproblem i Danmark i ly af coronakrisen. Samtidig frygter organisationen, hvilken konsekvens de stigende forbrugsomkostninger vil have for de mest udsatte børnefamilier i Danmark op til jul.

Black Night Market

25-11-2021
Her kan du se programmet til Black Night Market og Black Days i Solrød Center.

Åbent hus 2022 på Solrød Gymnasium

25-11-2021
Den 18. januar 2022 slår vi dørene op til en spændende og informativ oplevelse på Solrød Gymnasium. Her får du som grundskoleelev et grundigt indtryk af skolens mange faciliteter.

Galleriet i december - billed- og æskemageri på Solrød Bibliotek og Kulturhus

25-11-2021
Billedmager Jennifer Mary Lehm og æskemager Minna Andersen er december måneds kunstnere på Solrød Bibliotek og Kulturhus. Her viser de nye facetter fra kunstens verden.

Længere svar tid på e-mail

25-11-2021
Solrød Bibliotek og Kulturhus oplever i øjeblikket vanskeligheder med vores mail-server, hvilket kan betyde længere svartider.

Christina læser: Solrøds populæreste bog

25-11-2021
Så er vi nået til førstepladsen på listen over Solrødborgernes yndlingsbøger. Sara Blædels roman "Bedemandens datter" (2016) er blevet udlånt hele 715 gange gennem de seneste fem år, og i denne artikel kan du læse om de træk ved bogen, der efter min mening har gjort den til en sand udlånsfavorit.

Ny konstitueringsaftale på plads i Solrød: De borgerlige samles om ny LA-borgmester

22-11-2021
Der har været sagt og skrevet meget om valget i Solrød Kommune, og en kort overgang så socialdemokraten Jonas Ring Madsen ud til at løbe med borgmestertitlen, men hen over weekenden har de borgerlige partier fundet hinanden, og det betyder, at Liberal Alliances Emil Blücher bliver ny borgmester i en borgerlig aftale, der også inkluderer tværpolitiske HavdrupListen.

Black Friday i Solrød Center

22-11-2021
SPAR OG HYG LOKALT - Vi glæder os til at se jer!

JA TAK TIL EN BORGERLIG KOMMUNE

22-11-2021
NY KONSTITUERINGSAFTALE PÅ PLADS I SOLRØD: DE BORGERLIGE SAMLES OM NY LA-BORGMESTER.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online