Ankestyrelsen ændrer kun få afgørelser på beskæftigelses- og socialområdet i Solrød Kommune

2. september 2021

Ankestyrelsen har ændret afgørelse i 0,08 procent af de flere 20.000 afgørelser på beskæftigelses- og socialområdet som Solrød Kommune har behandlet i 2020.

Hvert år træffer Solrød Kommune afgørelser i flere end 20.000 sager inden for beskæftigelsesområdet og det sociale voksen- og børneområde, og hvert år laver Ankestyrelsen statistik over, hvor mange afgørelser der bliver klaget over, og hvor mange afgørelser, Ankestyrelsen ændrer. Tallene viser, at der kun er få af Solrød Kommunes afgørelser, der bliver ændret set i forhold til, hvor mange afgørelser kommunen træffer.

På byrådsmødet den 30. august 2021 blev byrådet orienteret om, at Ankestyrelsen i 2020 har afgjort 73 klager ud af de i alt flere end 20.000 afgørelser, som Solrød Kommune traf i 2020, og at 15 af disse afgørelser blev ændret. Det svarer til, at ca. 0,08 procent af afgørelserne blev ændret af Ankestyrelsen.


”Heldigvis er vores samfund indrettet på en sådan måde, at borgerne har ret til at klage over det offentlige systems afgørelser, og det er en rettighed, borgerne skal benytte sig af, hvis de føler, det er det rigtige at gøre,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget og fortsætter:

”Målsætningen er at træffe den rigtig afgørelse første gang, men lovgivning og praksis er på nogle områder kompleks, og der kan være gråzoner og skøn, som fører til, at nogle sager afgøres i Ankestyrelsen. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at administrationen følger Ankestyrelsens afgørelser tæt, og der er en meget stor opmærksomhed på at lære af de ændrede sager og at afgørelserne indgår i praksis.”

I alt har Ankestyrelsen behandlet 73 sager fra Solrød Kommune i 2020, og ud af dem har styrelsen enten afvist eller stadfæstet i alt 43 sager, imens 15 sager er hjemvist til fornyet behandling og 15 sager har fået ændret afgørelsen. De ændrede og hjemviste sager fordeler sig bredt hen over lovgivningen, og der er således ikke et særligt område, som gør sig bemærket med et stort antal ændringer.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Ny kunstgræsbane i Havdrup blev indviet

29-11-2021
Det røde bånd blev klippet, og det nye kunstgræsbaneanlæg i Havdrup er nu indviet og klar til at tages i brug.

Direktør for sundhedsområdet om smittestigning: Børn bærer smitten lige nu

25-11-2021
Solrød Kommune oplever lige nu en stigning i corona-smittede – især blandt børn under 14 år - og derfor opfordrer kommunens direktør for sundhedsområdet, Dorte Saabye, til, at vi hver især gør alt, hvad vi kan for at smitten ikke spreder sig.

Her kan du se de nyeste smittetal

25-11-2021
De aktuelle smittetal opdateres dagligt af Statens Serum Institut og lægges ud offentligt på en hjemmeside.

Store projekter skaber stærk bekymring for vandmiljøet i Køge Bugt hos Køge, Stevns, Greve, Solrød og Ishøj kommuner

25-11-2021
På vegne af Solrød, Køge, Stevns, Greve og Ishøj kommuner har Køge kommune udsendt nedenstående pressemeddelelse.

Lyskrydset Cordozavej / Jersie strandvej repareres

18-11-2021
Lørdag d. 20. november 2021 slukkes lyskrydset på grund af reparationer mellem klokken 9.00-13.00.

Her kan du se resultaterne fra regionalvalget

18-11-2021
Du kan se, hvordan solrødvælgerne og resten af Region Sjælland har stemt til regionalvalget på www.kmdvalg.dk

Her er resultatet af Ældrerådsvalget

18-11-2021
Her kan du se, hvem der er valgt ind til Ælderådet for perioden 2022-2025.

Her er Solrød Kommunes nye byråd

18-11-2021
Resultaterne fra fintællingen af kommunalvalget 2021 er nu klar, og det betyder, at der er blevet sat navn på de 19 byrådsmedlemmer, der skal udgøre Solrød Byråd de næste fire år.

Her er valgresultatet: Stemmerne til kommunalvalget i Solrød Kommune er talt op

18-11-2021
13.174 vælgere i Solrød Kommune har i dag sat deres kryds ved en stemmeseddel til kommunalvalget.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online