Solrød tilbyder det laveste kvalitetsniveau for m2 i daginstitutioner

16. august 2021

Solrøds normeringer er lave og de fysiske rammer på laveste niveau. Hvad ønsker vores nuværende og kommende byråd for vores børn?

Vi skylder børnene - såvel som familierne og det pædagogiske personale - politisk bevidsthed om og ambitioner for rammerne om børnenes hverdag i de mest afgørende år af deres liv.


Fra administrativ side opereres der med kvalitetsniveau A, B og C for plads i institutioner. Solrød Kommunes daginstitutioner ligger på laveste niveau C, svarende til 3 m2 pr. barn i vuggestuen og 2 m2 pr. barn i børnehaven. Niveauet afspejler minimumskrav fra bygningsreglementet for de første institutioner i 1920. 


I dag anbefaler Den Europæiske Konvention 6 m2 og 4 m2 for børn i hhv. vuggestue og børnehave. Kan vi være det halve bekendt i Solrød, hvor vi har økonomi til at gøre det meget bedre?I Solrøds Kommune tilbyder 2m2 pr. børnehavebarn. Skraverede felt symboliserer den plads barnet mister ved overbelægning i spidsbelastningsperioden på over 5 måneder pr år. Sko symboliserer gangarealer, toiletrulle symboliserer toiletarealer. Tallerken symboliserer spise- og køkkenarealer.

Prognoser viser, at børneantallet vil stige i Solrød både på den korte bane og den længere bane. Det til trods, er der ingen planer om at bygge nye institutioner eller at udvide de eksisterende. I kontrast hertil, er der afsat 1. mio.kr. til at “optimere”, så der kan presses endnu flere børn ind på de nuværende m2. Denne løsning er særlig kritisk i vinterhalvåret under den såkaldte spidsbelastningsperiode, der i 2021 er besluttet forlænget. Spidsbelastningsperioden er i forvejen 5 måneder om året fra november til og med marts.

Plads og tid til leg og dannelse af relationer er afgørende for børns udvikling. For få kvadratmeter betyder afbrydelser i leg og aktiviteter med tilhørende flere konflikter. Mindsket mulighed for ro skader børnenes evne til fordybelse. De snævre rammer begrænser børnenes frie udfoldelse, og der må bruges flere personaleressourcer til konfliktløsning samt planlægning for brug af rummet. De onde cirkler kan kun brydes med den nødvendige plads og en anstændig normering.

Øges kvalitetsniveauet fra 2 m2 til 3 m2 pr. børnehavebarn vil antallet af sygedage falde med 9,8%, med indvirken på sygefraværet blandt personale og forældre. Der er tale om en prioritering, der skaber mangefoldig gevinst.

Vi skal investere i vores børn ved at give dem de bedste betingelser for at udvikle sig – og Solrød Kommune har økonomien til at forbedre de fysiske rammer.


En faktaboks:

I Statens Byggeforskningsinstituts anvisning til bygningsreglementet baseret på brandsikkerhed opereres der med kvalitetsniveau A, B og C for plads i daginstitutioner:

  • Kvalitetsniveau C = Vuggestue: min. 3 m2 pr. barn / Børnehave: min. 2 m2 pr. barn
  • Kvalitetsniveau B = Vuggestue: min. 4,5 m2 pr. barn / Børnehave: min. 3,5 m2 pr. barn
  • Kvalitetsniveau A = Som B suppleret med aktivitetsrum

Hvorerderenvoksen Solrød


Flere artikler

Henrik Boye GENOPSTILLER

18-10-2021
Henrik Boye fra Liberal Alliance genopstiller
56-årige Henrik Boye har valgt at stille op igen efter

Radikale vil bygge med omtanke og huske de unge.

15-10-2021
Der skal bygges et Kulturhus med boliger på Stationspladsen, så vi får et sted der samler os, og løser lidt af problematikken om at finde lejeboliger
-

Rød-Grøn fremtid i Solrød

11-10-2021
SF Solrød er stolte af, at vi er et rødt og et grønt parti. Det grønne element repræsenterer for os den grønne omstilling, hvor vi først og fremmest tænker på vores miljø, men det indebærer også den mentale omstilling til et samfund, hvor vækst i sig selv ikke er målet.

Rød-Grøn fremtid

11-10-2021
Da centrum-venstre vandt flertal i Folketinget i 2019 var det med et tydeligt klima- og velfærdsmandat i ryggen. SF gik til valg på at genopbygge og udvikle velfærden efter mange år med borgerlig økonomisk politik. Og SF gik til valg på, at lave et visionært og nødvendigt rødt-grønt systemskifte efter årtier uden den nødvendige handling.

Sydkysten bliver grønnere

11-10-2021
Regionsrådet søger konstant efter muligheder hvor regionen kan blive grønnere.

Radikale Venstre ønsker løft til skoleområdet

06-10-2021
Ny lille folkeskole til Solrød og stop for besparelser på skoleområdet

Der er så meget vi skal passe på og værne om i Solrød kommune

30-09-2021
Jeg er Helle Zelasny. Jeg er en fighter på 51 år med hjerte for dem, der har brug for en ekstra hånd. Jeg stiller op for Dansk Folkeparti til kommunevalget i Solrød Kommune.

Farvel Mutti

27-09-2021
Læserbrev af John Wennerwald, Regions- oag byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Hvorfor ødelægge en i forvejen hårdt ramt flygtningefamilie?

20-09-2021
I Solrød Kommune har vi en syrisk flygtningefamilie, som nu er i stor fare for at blive ødelagt af vore umenneskelige regler om udsendelse af flygtninge til Damaskusområdet i Syrien.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online