Trafikstøjen i Solrød glemmes totalt i S-regeringens infrastrukturplan

8. april 2021

Selvom den motorvej, der stryger lige igennem skønne Solrød Kommune, er en af landets absolut mest trafikerede og dermed mest støjplagende veje, er den blevet totalt glemt i den nye infrastrukturplan, som S-regeringen præsenterede torsdag. Og det er for dårligt.

Den socialdemokratiske regering har ellers et erklæret fokus på trafikstøj, men det er altså ikke noget, vi som udgangspunkt kommer til at nyde godt af her i Solrød Kommune langs Køge Bugt-motorvejen, hvor langt over 100.000 biler hvert døgn suser forbi.

Støjforsøg med stærekasser
Regeringen vil derimod afsætte midler til at igangsætte et forsøg med såkaldte støj-stærekasser på Motorring 3 langs København - men altså ikke ‘vores’ motorvej. Pointen er, at forsøget med stærekasserne blandt andet skal måle de støjmæssige udfordringer på motorvejen. 

Regeringen skriver i sit udspil: “Herefter skal der tages stilling til, om tiltaget skal udvides til andre bynære motorveje. Det kan blandt andet være relevant gennem Aalborg, Odense, Nyborg og Hedehusene/Fløng, da der langs disse strækninger er høj støjbelastning kombineret med høj boligtæthed.”Solrød Kommune bør reagere
Men altså ikke et ord om Solrød eller Køge Bugt-motorvejen. Og det kan jo synes lidt mærkeligt, at vi end ikke er med i måske-puljen - især når flere af de andre ‘konkurrerende’ motorveje allerede har støjskærme, hvilket vi jo ikke har i Solrød.

Nå, men når regeringen ikke kommer til os, så må vi jo komme til den. Derfor synes jeg, at Solrød Kommune skal rette henvendelse til regeringen og bede om at komme med i forsøget, og det vil jeg derfor foreslå på næste byrådsmøde.

Hvis der er opbakning til forslaget i byrådet, og Solrød Byråd retter en officiel henvendelse til regeringen, så får vi i hvert fald svar på, om vi blot er glemt, eller om vi er decideret valgt fra, og så har vi da det at arbejde videre ud fra.

Af Morten Scheelsbeck, byrådsmedlem i Solrød Kommune, Det Konservative Folkeparti


Flere artikler

Stressramte i Folketinget

19-04-2021
Folketingsmedlemmers brug af sygeorlov burde tages op til revision.

Radio Loud

12-04-2021
Farvel til en succes og goddag til en fiasko

Konservative siger nej til bilfri søndage i Solrød Kommune

08-04-2021
Det klinger lidt 70´er- og oliekriseagtigt, men det er ikke desto mindre nu den socialdemokratiske regerings politik, at de danske kommuner - herunder Solrød Kommune - skal have lov til at indføre bilfri søndage, hvis de vil det. Men det vil Det Konservative Folkeparti ikke være med til.

VM i Qatar

05-04-2021

Brug feriepengene i vores lokale butikker

25-03-2021
Af Jan Færch, konservativ borgmesterkandidat og byrådsmedlem i Solrød Kommune

Nej til serviceforringelser for de ældre

18-03-2021
Vi løser ikke udfordringerne i hjemmeplejen ved serviceforringelser og øget brugerbetaling.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online