Nu rykker beskyttelsen af Solrød Kommunes kyst et skridt tættere på

25. marts 2021

Til sommer begynder arbejdet med at kystsikre området vest for Solrød Strandvej, og det kan medføre trafikale gener. Samtidig har et flertal i byrådet godkendt planerne for kystsikring af området øst for Strandvejen, efter at projektet har været sendt i høring hos berørte borgere og virksomheder.

Køge Bugt er af staten udpeget som et af de ti områder i Danmark, hvor risikoen for oversvømmelser er størst. Derfor har Solrød Kommune lavet en plan, der skal beskytte borgernes ejendomme og værdier mod vandmasserne, og nu rykker sikringen af Solrød Kommunes kyst et skridt tættere på.

Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 22. marts 2021 behandlet to sager vedr. kystsikringsprojektet. I den ene sag har byrådet vedtaget at frigive en anlægsbevilling til at sætte gang i etableringen af kystsikringen af et stort område vest for Strandvejen. I den anden sag har et flertal i byrådet godkendt planerne for den del af kystbeskyttelsesprojektet, som har med området øst for Strandvejen at gøre, efter at projektet har været i høring hos berørte borgere og virksomheder.


”Alt i alt er vi rigtig godt på vej med den kystsikring, der skal beskytte både borgernes ejendomme, værdier og offentlige institutioner mod klimaforandringerne og de ekstreme vejrsituationer, som finder sted oftere og oftere. Det er en rigtig rar tanke, og jeg glæder mig både på byrådets og borgernes vegne over, at den første del af kystsikringen ser ud til kunne nå at blive færdig til november i år. Samtidig vil jeg rose repræsentanterne fra de tre store grundejerforeninger i strandområdet og Danmarks Naturfredningsforening, som har været meget involveret i processen,” siger borgmester Niels Hörup.

Kystsikringen af området vest for Strandvejen forventes at blive sat i gang i juni 2021 og afsluttet i november 2021. Arbejdet medfører, at en del af cykelstien og rabatten på Strandvejen vil være spærret af i byggeperioden. Samtidig bliver Holmehusvej spærret helt for gennemkørsel i forbindelse med arbejdet.

Der er meget mere information om kystbeskyttelsesprojektet på www.solrod.dk under fanen ’aktuelle projekter’ og emnet ’kystbeskyttelse’. Her er der også videoer, der forklarer betalingsmodellen og de specifikke anlæg til kystbeskyttelse.

Fakta
Solrød Kommune har i samarbejde med repræsentanter fra grundejerforeninger langs med kysten og Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet et forslag til en plan for kystsikring af Solrød Kommune. Planen er delt op i tre delområder:

Område A, der dækker fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodtsvej

Område B, der dækker fra Ventegodtsvej til Skensved Å

Område C, der dækker området vest for Strandvejen

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Snart kan du blive kviktestet fem dage om ugen i Havdrup

15-04-2021
Falcks walk in kviktestcenter i Havdrup, hvor der testet med den korte vatpind, holder fra mandag den 19. april 2021 åbent fem dage om ugen fra kl. 9-19.

Ny partnerskabsaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Gymnasium er nu underskrevet

15-04-2021
Parløbet mellem Solrød Kommune og Solrød Gymnasium har altid været stærkt og tæt, og nu har parterne underskrevet en ny, dynamisk partnerskabsaftale, der har grobund i kommunens dannelsesstrategi.

Nu kan du blive vaccineret lokalt

08-04-2021
Du kan blive vaccineret i Region Sjællands vaccinationscenter i Aktivitets- og Frivilligcenteret, hvis du har modtaget en invitation og skal vaccineres med den vaccine, som regionen vaccinerer med.

Sådan finder du dit coronapas

08-04-2021
Du kan hente dit coronapas på www.sundhed.dk eller app''en MinSundhed.

Ny hjemmeside: Information om Borgernes Hus samlet et sted

08-04-2021
På baggrund af en grundig undersøgelse skal det nye byråd i 2022 tage stilling til, om der skal bygges et Borgernes Hus i Solrød Kommune. For at sikre byrådets ønske om en bred inddragelse af borgere i undersøgelsesperioden har Solrød Kommune oprettet en hjemmeside med fakta om det muligt kommende projekt.

Snart kan du blive kviktestet alle dage i Solrød

05-04-2021
Falcks walk in kviktestcenteret i Solrød Idrætscenter holder fra onsdag den 7. april åbent alle dage fra kl. 9-19. Samtidig kan børn helt ned til 6 år blive testet.

Ulven er kommet til Havdrup

01-04-2021
Der er set en stor ulv tæt ved Tykmosevej i Havdrup, og Solrød Kommune overvejer nu, om Havdrup skal skifte navn tilbage til sit oprindelig navn: Ulvemose Huse.

Fejl i antal smittede i Solrød Kommune

29-03-2021
Statens Serum Instituts dashboard mandag den. 29. marts 2021 viser et alt for højt antal smittede i Solrød Kommune.

Du kan også blive testet for covid-19 i påsken

29-03-2021
Både Region Sjællands testcenter i Aktivitets- og Frivilligcenteret og Falcks to walk in kviktestcentre har åbent som normalt henover påsken.

Her kan du se byrådsmødet fra den 22. marts

25-03-2021
På grund af situation med coronavirus blev marts måneds byrådsmøde afholdt digitalt.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online